Αρχική2021Μαρ (Page 23)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του σχεδίου δράσης

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επιχειρηματική τάση

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) θεωρεί ότι

Να εκπονηθούν άμεσα προδιαγραφές για Σχέδια