Αρχική2021Μαρ (Page 3)

Συμπληρώνοντας τα 20 χρόνια λειτουργίας του,

Την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ομίλου

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.

Η υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας