Αρχική2021Απρίλιος (Page 28)

Ειδικά ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ρυθμίζονται

Την παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Τεχνικού Ελέγχου

Στην απόκτηση ακινήτου αποθηκών (logistics), που

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού

Στην τροποποίηση των συμβάσεων άγονων αεροπορικών