Τους δείκτες ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών

Καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που δεν συνάδει

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην

Την παράταση κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών της

Η διοίκηση του Ομίλου Βογιατζόγλου εκτιμά