ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΈσοδα και από τα υδροπλάνα προσδοκά το δημόσιο: Θεσπίζεται τέλος 5% επί του καθαρού ναύλου

Έσοδα και από τα υδροπλάνα προσδοκά το δημόσιο: Θεσπίζεται τέλος 5% επί του καθαρού ναύλου

Την θέσπιση τέλους αναχωρούντων επιβατών υπέρ του δημοσίου, ίσο µε το 5% του καθαρού ναύλου, προβλέπει το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Μεταφορών.

Του Φώτη Φωτεινού

Συγκεκριμένα, για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το υδατοδρόμιο, η εταιρεία που πραγματοποιεί τις πτήσεις καλείται να καταβάλλει τέλος υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ίσο με το πέντε τοις εκατό του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Το ίδιο ποσοστό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί.

Στον αντίποδα, καταργείται η θέσπιση τέλους ανά σκέλος πτήσης, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Μεταφορών, επέφερε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον επιβάτη.

Σημειώνεται ότι στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται δυο εταιρείες, η Ελληνικά Υδατοδρόμια (Water Airports) και η Hellenic Seaplanes.

To πρώτο δίκτυο δρομολογίων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει στο Ιόνιο Πέλαγος και σε μεταγενέστερο στάδιο στο Αιγαίο.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου

Tα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) αφορούν:

α) στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση «αδείας ίδρυσης» και τη χορήγηση «αδείας λειτουργίας»,

β) στη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου όχι μόνο σε δημόσιο φορέα αλλά και σε ιδιωτικό φορέα,

γ) στην έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου,

δ) στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

ε) στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου όχι μόνο από την Υ.Π.Α. αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού. στ) στη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.

Επίσης, στο ίδιο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας.

Ωστόσο, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ετών.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204) και στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο