ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΑλφαβητικοί πίνακες βαθμολογίας πρώτου σταδίου για 32 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Αλφαβητικοί πίνακες βαθμολογίας πρώτου σταδίου για 32 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι αλφαβητικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην εξέταση του Α’ Σταδίου του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά τριάντα δύο (32) κενών οργανικών θέσεων, μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Προκήρυξη 1Γ/2015 – ΦΕΚ 8/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση της βαθμολογικής βάσης των πενήντα πέντε (55) μονάδων μπορούν να συμμετάσχουν στο Β΄ στάδιο (ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ), του οποίου η ημερομηνία διεξαγωγής και το ακριβές πρόγραμμα της εξέτασης αυτής θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι  που έλαβαν βαθμολογία μικρότερη της βαθμολογικής βάσης των πενήντα πέντε (55) μονάδων, εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας.

Για αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε εδώ. 

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο