ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΑναπροσαρμογή της περιόδου γραμμής βάσης του CORSIA, για τον υπολογισμό της επίδρασης του κορωνοϊού στις αερομεταφορές

Αναπροσαρμογή της περιόδου γραμμής βάσης του CORSIA, για τον υπολογισμό της επίδρασης του κορωνοϊού στις αερομεταφορές

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε απόφαση, με την οποία προσαρμόζει τη θέση της ΕΕ όσον αφορά την περίοδο αναφοράς, για τη μέτρηση της αύξησης των εκπομπών CO2 των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ώστε να ληφθεί υπόψη η κατακόρυφη μείωση της εναέριας κυκλοφορίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Η περίοδος αναφοράς αποτυπώνει τον στόχο για την επιδιωκόμενη σταθεροποίηση των εκπομπών από τις διεθνείς αερομεταφορές στο πλαίσιο του Συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA).

Κατά συνέπεια, καθορίζει επίσης το ποσό των αντισταθμίσεων που πρέπει να εξαγοράζουν οι αεροπορικές εταιρείες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το σύστημα CORSIA συμφωνήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) το 2016.

Η γραμμή βάσης που καθορίστηκε το 2018 συνίστατο στον μέσο όρο των εκπομπών CO2 από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές που καλύπτονται από το σύστημα CORSIA για το 2019 και το 2020.

Σύμφωνα με τη θέση της ΕΕ, όπως ορίζεται στην απόφαση, η τροποποιημένη περίοδος γραμμής βάσης για τις τιμές των εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών ανάπτυξης θα πρέπει να αναφέρεται στα επίπεδα εκπομπών του 2019.

«Η ΕΕ στηρίζει πλήρως το σύστημα CORSIA ως τον πολυμερή μηχανισμό για την αντιστάθμιση των εκπομπών των διεθνών αεροπορικών μεταφορών και την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η προσαρμογή της γραμμής βάσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση παρόμοιου επιπέδου φιλοδοξίας όσον αφορά το σύστημα και τη δέσμευση των κρατών του ΔΟΠΑ για την πιλοτική φάση του CORSIA, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η διεθνής εναέρια κυκλοφορία λόγω της πανδημίας», τόνισε ο Oleg Butković, υπουργός Θαλάσσης, Μεταφορών και Υποδομών της Κροατίας και πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι, η γραμμή βάσης του συστήματος CORSIA θα εξετασθεί από το Συμβούλιο ΔΟΠΑ, κατά την 220ή σύνοδό του, από τις 8 έως τις 26 Ιουνίου 2020.

Στόχος του συστήματος CORSIA είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των διεθνών αεροπορικών μεταφορών. Συμπληρώνει ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι βελτιώσεις της τεχνολογίας των αεροσκαφών, οι λειτουργικές βελτιώσεις και τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, με στόχο την επίτευξη ανάπτυξης με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2020 και μετά.

Το σύστημα CORSIA θα επανεξετάζεται ανά τριετία. Η πρώτη επανεξέταση έχει προγραμματιστεί για το 2022, ενώ η πιλοτική φάση του αναμένεται να ξεκινήσει το 2021.

Από τεχνικής πλευράς, η απόφαση που ελήφθη τροποποιεί την οικεία απόφαση του Συμβουλίου του 2016, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία. Σύντομα θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο