ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΑπερρίφθησαν οι προσφυγές της Ryanair για τις κρατικές ενισχύσεις σε Finnair και SAS

Απερρίφθησαν οι προσφυγές της Ryanair για τις κρατικές ενισχύσεις σε Finnair και SAS

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές της Ryanair για τις κρατικές ενισχύσεις σε Finnair και SAS, με την αεροπορική να προχωρά στην άσκηση έφεσης.

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι η εγγύηση που παρέσχε η Φινλανδία υπέρ της αεροπορικής Finnair, με σκοπό να τη βοηθήσει να λάβει από συνταξιοδοτικό ταμείο δάνειο, ύψους 600 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, συνεπεία της πανδημίας της Covid-19, είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης.

Η εγγύηση ήταν αναγκαία για την άρση της σοβαρής διαταραχής της φινλανδικής οικονομίας, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της Finnair για την εν λόγω οικονομία.

Η περίπτωση της SAS

Επίσης, είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης τα μέτρα ενίσχυσης που έθεσαν σε εφαρμογή η Σουηδία και η Δανία υπέρ της SAS για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την ακύρωση ή τον εκ νέου προγραμματισμό των πτήσεών της κατόπιν της επιβολής περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η SAS κατέχει μερίδιο αγοράς σημαντικά υψηλότερο από εκείνο του πλησιέστερου ανταγωνιστή της στα δύο αυτά κράτη-μέλη, οι ενισχύσεις δεν συνιστούν παράνομη δυσμενή διάκριση.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο