ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΑποκτά «σάρκα και οστά» η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Στελεχώνεται το Εκτελεστικό Συμβούλιό της

Αποκτά «σάρκα και οστά» η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Στελεχώνεται το Εκτελεστικό Συμβούλιό της

«Σάρκα και οστά» αποκτά η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία έχει προέλθει από το «σπάσιμο» της ΥΠΑ.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Η νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ως αποστολή την άσκηση ρυθμιστικών, κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων στο τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων, όντας ο οικονομικός ρυθμιστής της αγοράς αερομεταφορών.

Από την άλλη πλευρά, η ΥΠΑ αποτελεί πλέον «Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων», έχοντας υπό τον έλεγχό της τα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν περιήλθαν στη Fraport Greece.

Προκειμένου να ξεκινήσει τη λειτουργία της η ΑΠΑ, το υπουργείο Μεταφορών απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.

Οι αρμοδιότητες των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), είναι οι ακόλουθες:

-Η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης.

-Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που προωθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

-Η υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων και η προσαρμογή στις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κανονισμοί και οδηγίες).

-Η έγκριση του επιχειρησιακού πλάνου δράσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και η παρακολούθηση εφαρμογής του.

-Η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και η ανάθεση σε εξωτερικούς ελεγκτές του ελέγχου του Απολογισμού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ετησίως.

-Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των τελών αερολιμένων και οποιωνδήποτε άλλων τελών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα κανονιστικής φύσης κατόπιν εισηγήσεων των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων.

Ειδικότερα, αποφασίζει για την επιβολή προστίμων στην περίπτωση διαπιστωμένων παραβάσεων, διαιτησιών μεταξύ αερολιμένων και χρηστών και τον προσδιορισμού του ύψους κάθε είδους επιβαλλόμενων τελών για τις παρεχόμενες από την Αρχή υπηρεσίες.

-Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως σε ότι αφορά θέματα που άπτονται της Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.

Επίσης τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.

-Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να διατυπώνει αιτιολογημένη άποψη επί των εκθέσεων ελέγχου που εκπονούνται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και να συνεργάζεται με αυτό για τη διαβίβαση των εκθέσεων αρμοδίως.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τεσσάρων Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις:

-Η ακαδημαϊκή συγκρότηση και οι ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης, η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και το επαγγελματικό κύρος και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

-Επίσης λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική τους κατάρτιση και η επαγγελματική τους ικανότητα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ιδίως στο χώρο της αξιοπλοΐας, της αεροναυτιλίας, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, των συμβάσεων παραχώρησης λειτουργίας αεροδρομίων, της ρύθμισης της οικονομικής λειτουργίας των αερολιμένων και του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο