ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΔημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο νόμος αναφορικά με τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων για τα αρχεία επιβατών και την προσαρμογή της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2016/681.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Όπως τονίζεται σχετικά, σκοπός του νόμου αυτού είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (EE L 119).

Όπως σημειώνεται «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR – Passenger Name Record) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε, ή απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Η επεξεργασία των δεδομένων PNR που συλλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8».

Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν διαβιβάσει τα δεδομένα PNR στη Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ) ή δεν τα διαβιβάσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 18, με απόφαση του προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα, ύστερα από εισήγηση της ΜΣΕ, θα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ ανά πτήση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, «για κάθε νέα παράβαση, μέσα στην ίδια περίοδο, μπορεί με όμοια απόφαση να επιβληθεί το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στο διπλάσιο, καθώς και απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή του προστίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση εκτελείται από την κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ή σε νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση της Αεροπορικής Αρχής, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο της παραγράφου 1.

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής το ύψος του ανώτατου ορίου του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ».

Διαβάστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί ολόκληρο το ΦΕΚ με τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων για τα αρχεία επιβατών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο