ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΔιαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου του ΤΕΑΑ του αερολιμένα Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”

Διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου του ΤΕΑΑ του αερολιμένα Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”

Η διαδικασία χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης και ελέγχου του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων του κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, κάθε αεροπορική εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος της, στην οποία έχει δοθεί έγκριση καταβολής του τέλους σε μηνιαία βάση από την Υ.Π.Α., υποχρεούται να καταθέτει εντός 20 ημερών από το πέρας του κάθε ημερολογιακού μήνα, το εισπραττόμενο τέλος κάθε προγενέστερου μήνα , σε πίστωση του λογαριασμού με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.

Με ευθύνη της αεροπορικής εταιρίας, υποβάλλεται προς τον Αερολιμένα Ηρακλείου και την αρμόδια Λογιστική Μονάδα Υ.Π.Α. (Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο, Λ.Ε.Κ) το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του εκάστοτε επομένου ημερολογιακού μήνα από το μήνα αναχώρησης της πτήσης μαζί με τα αντίγραφα των αποδεικτικών κατάθεσης στην Τράπεζα Ελλάδος, τυποποιημένη υπεύθυνη Δήλωση Κατάθεσης σε ηλεκτρονική μορφή των πτήσεων για κάθε ημερολογιακό μήνα.

Σε αυτήν περιλαμβάνεται πληροφόρηση για το εμβασθεν ποσό, το όνομα Αεροπορικής Εταιρείας, τον κωδικό πτήσης, την ημερομηνία πτήσης, το όνομα του προηγηθέντος/ακολουθούντος αερολιμένα, το συνολικό αριθμό επιβιβασθέντων επιβατών, των εξαιρούμενων επιβατών ανά κατηγορία, των μη εμφανισθέντων προς επιβίβαση επιβατών, τα ακυρωθέντα εισιτήρια και επιστροφές εισιτηρίων, το συνολικό ποσό Τ.Ε.Α.Α. ανά πτήση, το συγκεντρωτικό ποσό που κατατέθηκε και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για το Τ.Ε.Α.Α. ή την είσπραξη αυτού.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο