ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΔιεύρυνε το “κάλεσμα” για τους 70 νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας η ΥΠΑ. Μετάταξη και από ΟΤΑ

Διεύρυνε το “κάλεσμα” για τους 70 νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας η ΥΠΑ. Μετάταξη και από ΟΤΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποίησε ότι για να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις περιφερειακές μονάδες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη 70 θέσεων του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με μετάταξη/μεταφορά μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων από οιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία κάθε μορφής ή Ανεξάρτητη Αρχή ή ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, πλην των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι από οιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία κάθε μορφής ή Ανεξάρτητη Αρχή ή ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή εταιρειών του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, πλην των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευόμενων φορέων του.

Επίσης, η μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί σε κενή οργανική θέση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ η μεταφορά των ΙΔΑΧ υπαλλήλων με μεταφορά της οργανικής θέσης από το φορέα προέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν ή θα μεταφερθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης στον κλάδο/ειδικότητα των ΕΕΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 70, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής σχέσης (μόνιμοι ή ΙΔΑΧ) ούτε να προκαλέσει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 706 θεσμοθετημένων οργανικών θέσεων του κλάδου.

Οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μεταταχθούν/μεταφερθούν στην ΥΠΑ, θα τοποθετηθούν αποκλειστικά σε περιφερειακούς Αερολιμένες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι θέσεις θα καλυφθούν ως εξής:

Αερολιμένας Σκιάθου 3
Αερολιμένας Ρόδου 10
Αερολιμένας Κέρκυρας 17
Αερολιμένας Κεφαλονιάς 2
Αερολιμένας Ζακύνθου 4
Αερολιμένας Κω 1
Αερολιμένας Καρπάθου 4
Αερολιμένας Πάρου 4
Αερολιμένας Χανίων 14
Αερολιμένας Ακτίου 4
Αερολιμένας Αράξου 3
Αερολιμένας Καλαμάτας 4

Τονίζεται ότι, οι μετατάξεις/μεταφορές των υπαλλήλων ισχύουν υπό τον όρο τουλάχιστον 10ετούς παραμονής στον περιφερειακό αερολιμένα που θα τοποθετηθούν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 4/12/2018.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο