ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΕγκρίθηκαν 344.000 ευρώ για επείγουσες εργασίες στο διάδρομο 10-28 του «Μακεδονία» για εγκατάσταση οπτικών ινών

Εγκρίθηκαν 344.000 ευρώ για επείγουσες εργασίες στο διάδρομο 10-28 του «Μακεδονία» για εγκατάσταση οπτικών ινών

Στην έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών 344.200 ευρώ στο έργο «Επέκταση διαδρόµου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (µετά παραλλήλου τροχοδρόµου)» του αεροδρομίου «Μακεδονία», με ανάδοχο την κοινοπραξία Αθηνά – Άκτωρ, προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Προκειμένου να παραδοθεί το έργο, όχι μόνο εντός του εγκεκριμένου νέου χρονοδιαγράμματος, αλλά και να καταστεί λειτουργικό, διαπιστώθηκε η ανάγκη  κατασκευής ενός βρόγχου οπτικών ινών που θα διασυνδέει τα άκρως απαραίτητα Συστήµατα Αεροναυτιλίας και θα µεταφέρει δεδοµένα τους.

Σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του διαδρόμου 10-28 του αεροδρομίου μετατέθηκε στις 15 Μαρτίου 2019.

Το σκεπτικό της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

«Σύµφωνα µε το άρθρο 103 της Τεχνικής Περιγραφής της µελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων, στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του διαδρόµου 10-28 για προσγειώσεις και κυρίως απογειώσεις µεγάλων αεροσκαφών και η αξιοποίηση του εγκαθισταµένου συστήµατος ενόργανων προσγειώσεων (ILS) σε συνθήκες κατηγορίας ΙΙ από το άκρο 10.

Για τον λόγο αυτό, µε βάση τη µελέτη, αναπτύσσεται κατάλληλο σύστηµα φωτοσήµανσης. Για την ικανοποίηση όµως της πλήρους λειτουργικότητας του διαδρόµου απαιτείται η λειτουργία των ραδιοβοηθηµάτων.

Τα ραδιοβοηθήµατα (RVR 10/TZ, ILS 10/ GP-DME, RVR 10/MD, RVR 10/RO) του παλιού διαδρόµου 10-28 αποξηλώθηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών της υπόψη εργολαβίας καθώς και της παράλληλα εξελισσόµενης εργολαβίας της αναβάθµισης του διαδρόµου µε την προϋπόθεση ότι θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις και θα χρησιµοποιηθούν ξανά.

Για την πλήρη λειτουργία των ραδιοβοηθηµάτων, απαιτείται η ηλεκτροδότησή τους καθώς και η εξασφάλιση της επικοινωνίας τους µε τον ΠΕΑ (TWR). Κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί από τη µελέτη του έργου, µε αποτέλεσµα κατά την περαίωση της εργολαβίας, ο διάδροµος να µην µπορεί να παραδοθεί γιατί δε θα είναι λειτουργικός.

Εκτός από τα ραδιοβοηθήµατα του διαδρόµου 10-28, υπάρχουν τα ραδιοβοηθήµατα του διαδρόµου 16-34 τα οποία χρησιµοποιούν για την µετάδοση και λήψη δεδοµένων, ένα δίκτυο τηλεφωνικού καλωδίου, το οποίο στα πλαίσια των εργασιών τόσο της εργολαβίας της επέκτασης όσο και της αναβάθµισης του διαδρόµου 10-28, χρειάστηκε να κοπεί και να συνδεθεί µε την προσθήκη επιπλέον τµηµάτων, αρκετές φορές.

Λαµβάνοντας υπόψη και την παλαιότητά των το παραπάνω είχε σαν αποτέλεσµα πολλά ζευγάρια τηλεφωνικών αγωγών να καταστραφούν.

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός βρόγχου οπτικών ινών που θα διασυνδέει τα άκρως απαραίτητα Συστήµατα Αεροναυτιλίας και θα µεταφέρει δεδοµένα τους.

Η ΥΠΑ υπέβαλλε σχετικό αίτηµα στην Υπηρεσία µας µε το µε αρ. πρωτ. ∆ΤΥ/∆8/4789/1198/08.03.2018 έγγραφό της, το οποίο περιελάµβανε την αντίστοιχη µελέτη. Με βάση την πρόταση της ΥΠΑ θα πρέπει να διασυνδεθούν µε νέο βρόγχο οπτικών ινών είκοσι ηλεκτρονικά µηχανήµατα τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκταση του αεροδροµίου.»

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο