ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΕκδόθηκε η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για τις αξιώσεις της Fraport Greece έναντι του ελληνικού δημοσίου

Εκδόθηκε η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για τις αξιώσεις της Fraport Greece έναντι του ελληνικού δημοσίου

Με την Οριστική Απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), με ημερομηνία 10.07.2019, έγιναν μερικά δεκτές δύο Αιτήσεις Προσφυγής σε Διαιτησία, με ημερομηνία 10.01.2018 που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά των ανωνύμων εταιριών, με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α’ Α.Ε.» και «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β’ Α.Ε.» και κατά των Πορισμάτων της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών (Ε.Ε.Τ.Δ.), με ημερομηνία 13.12.2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Νομικού Συμβουλίου του ελληνικού κράτους.

Με τα Πορίσματα της Ε.Ε.Τ.Δ είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στις αντιδίκους αποζημίωση για ζημίες που επήλθαν στις Περιοχές Παραχώρησης και στα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Περιφερειακών Αεροδρομίων των Ομάδων Α’ και Β’, εξαιτίας της μη προσήκουσας συντήρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού Παραχώρησης μέχρι την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Ειδικότερα, το διαιτητικό δικαστήριο, κάνοντας δεκτό σχετικό λόγο του προσφεύγοντος Ελληνικού Δημοσίου:

α) δέχθηκε ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και των συμβατικών όρων των Συμβάσεων Παραχώρησης αναγνωρίστηκε από την Ε.Ε.Τ.Δ. ότι οι επελθούσες μετά την ημερομηνία Διαγωνισμού Παραχώρησης ζημίες των Καθών ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 27.112.129,23 ευρώ και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση αυτών και

β) εξαφάνισε τα Πορίσματα, με ημερομηνία 13.12.2017 της παραπάνω Επιτροπής, κατά το μέρος που με αυτά έγιναν δεκτά τα αναγνωριστικά αιτήματα των Παραχωρησιούχων, ως προς την έκταση της υποχρέωσης του Δημοσίου προς αποζημίωσή τους.

Την υπόθεση από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου χειρίστηκε ομάδα λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποτελούμενη από τους: Παναγιώτη Παναγιωτουνάκο, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ., Ευάγγελο Μαρίνη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρο ΝΣΚ, Νάταλη-Χριστίνα Σαμαρά και Αργυρία Φανουράκη, Δικαστικές Πληρεξούσιες Α’ ΝΣΚ.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, εάν η Fraport Greece προσκομίσει τα απαραίτητα τιμολόγια, τότε δύναται η αποζημίωσή της να φτάσει έως τα 27 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η αρχική διεκδίκηση της Fraport Greece ανερχόταν στα 60 εκατ. ευρώ. Ελληνικό δημόσιο και Fraport Greece οδηγήθηκαν στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, η οποία προσδιόρισε την αποζημίωση στα 27,1 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, επιλήφθηκε της υπόθεσης το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο