ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΕνιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν παρέχουν και δεν χειρίζονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους, και είναι σε θέση να παρέχουν επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων.

Όπως επισημαίνεται, κάθε κράτος-μέλος οφείλει, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που διαβιβάζονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο πλαίσιο του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η προθεσμία για την παροχή και την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, με τις οποίες όφειλαν να εξοπλιστούν από τις 5 Φεβρουαρίου 2020.

Τα εν λόγω κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία 4 μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο