ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΗ ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της ΕΕ απασχόλησε, μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών

Η ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της ΕΕ απασχόλησε, μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών

Την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, υπό την Προεδρία της Σλοβακίας. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως σημαντικότερο, καταγράφεται η υιοθέτηση Γενικής Προσέγγισης επί του «Κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Επίσης, υπό τα διάφορα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε, κατόπιν αιτήματος της Κύπρου, η πρόοδος των διαπραγματεύσεων επί της διμερούς αεροπορικής συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας.

Επί του Κανονισμού EASA, στην παρέμβαση του  ο Έλληνας Υπουργός τοποθετήθηκε υπέρ των στόχων της πρότασης που έχει ως πρωταρχικό και απώτερο σκοπό την κανονιστική ρύθμιση της αεροπορικής ασφάλειας, δίνοντας ωστόσο έμφαση στην προσοχή που πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων πιστοποίησης και επιβολής από τα κράτη Μέλη στον Οργανισμό ή σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα, μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου κράτους και προκειμένου να βοηθηθεί η αρμόδια εθνική αρχή στη βελτίωση της τεχνογνωσίας της και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων της.

Σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και διαχείρισης χώρων στάθμευσης στα αεροδρόμια, ο Υπουργός τόνισε ότι η αναλογική προσέγγιση, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας, αφού ο τομέας αυτός αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη κατηγορία ατυχημάτων τα τελευταία δέκα έτη και πρότεινε να υπάρξει πρόβλεψη για κανονιστική ρύθμιση, που θα ενισχύει τον αποτελεσματικό εποπτικό ρόλο των εθνικών Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας σε αυτές τις δραστηριότητες.

Στο θέμα για τη διαπραγμάτευση, με σκοπό την αεροπορική συμφωνία Ε.Ε. –Τουρκίας, ο Έλληνας Υπουργός ζήτησε από τα ΚΜ να επιδείξουν έμπρακτα κοινοτική αλληλεγγύη και να μην συγκατατεθούν σε κείμενο συμφωνίας το οποίο δε λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα μη διάκρισης μεταξύ των κρατών Μελών αλλά και θέματα ασφάλειας των πτήσεων  στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εξάλλου, ο Υπουργός αναφέρθηκε με έμφαση σε δημόσιες δηλώσεις τουρκικών αρχών που δεν ευνοούν καθόλου τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή επιλεκτική υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου από την Τουρκία.

Διευκρίνισε εν προκειμένω ότι η υιοθέτηση του κεκτημένου από την Τουρκία σε θέματα ασφάλειας δεν αποτελεί πρόβλημα της Ελλάδας ή της Κύπρου αλλά  ευρωπαϊκό ζήτημα, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες και τόνισε ότι η Ελλάδα στήριξε μεν την εντολή διαπραγμάτευσης με την Τουρκία  ως έμπρακτη ένδειξη καλής θέλησης, ωστόσο η Τουρκία οφείλει να απέχει από πρακτικές παρενόχλησης εμπορικών αεροσκαφών. Τέλος, συνέδεσε ευθέως την πλήρη υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου με τη χορήγηση δικαιωμάτων κίνησης στις τουρκικές αεροπορικές εταιρίες.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο