ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΘεσπίζονται ανταποδοτικά τέλη 1,6 ευρώ και 1,1 ευρώ για την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων

Θεσπίζονται ανταποδοτικά τέλη 1,6 ευρώ και 1,1 ευρώ για την Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων

Διατάξεις με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάκοπης λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων, ως Εθνικού Συντονιστή Πτήσεων και την αποσαφήνιση του τρόπου επιβολής και είσπραξης των ανταποδοτικών της τελών, περιέχει το νομοσχέδιο  “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις”.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ειδικότερα, στο άρθρο 51 αναφέρεται ότι η Αρχή απαρτίζεται από πέντε µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του εκτελεστικού αντιπροέδρου της, ενώ η θητεία των μελών είναι 5ετής.

Επίσης, αναφέρονται ότι για τις υπηρεσίες συντονισµού (κατανοµής διαθέσιµου χρόνου χρήσης) της Αρχής στους συντονισµένους ελληνικούς αερολιµένες και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς και ανά αεροµεταφορέα τέλος, ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,60 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση αεροσκάφους.

Αντίστοιχα, για τις υπηρεσίες προγραµµατισµού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιµένες µε ευκολίες προγραµµατισµού και στους αεροµεταφορείς, καταβάλλεται ανά φορέα διαχείρισης αερολιµένα, καθώς και ανά αεροµεταφορέα τέλος, ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη απογείωση αεροσκάφους και τέλος ύψους 1,10 ευρώ για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση αεροσκάφους.

Τέλος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών από πληµµελή ή εκπρόθεσµη καταβολή ανταποδοτικών τελών στην Αρχή.

Οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) εφαρµόζονται, για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από ανταποδοτικά τέλη υπέρ της Αρχής.

Η ΕΑΣΠ, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεστήθη με το ν.4233/2014 και αποτελεί τον εθνικό συντονιστή πτήσεων.

Η ΕΑΣΠ υποκατέστησε την «Αρχή Συντονισμού Πτήσεων» (ΑΣΠ) του ν.3534/2007, η οποία καταργήθηκε.

Σκοπός της Αρχής είναι η κατανομή των διαθέσιμων χρόνων χρήσης (slots) των περισσότερων αεροδρομίων της ελληνικής επικράτειας (τα 23 πιο εμπορικά, όχι η Αθήνα), σύμφωνα με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο