ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΘετικές εξελίξεις για τα αεροδρόμια: Η ΕΕ ενέκρινε κρατικές ενισχύσεις στη Γερμανία, με άμεσες επιχορηγήσεις

Θετικές εξελίξεις για τα αεροδρόμια: Η ΕΕ ενέκρινε κρατικές ενισχύσεις στη Γερμανία, με άμεσες επιχορηγήσεις

Θετικές εξελίξεις για τους διαχειριστές των αεροδρομίων, τα οποία έχουν γνωρίσει τεράστια πτώση επιβατών και εσόδων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες ένα καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των γερμανικών αερολιμένων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Το καθεστώς εγκρίθηκε εν μέρει βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν μέρει στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της ΕΕ, Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Οι αερολιμένες πρέπει να διασφαλίζονται για να διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα, η κινητικότητα και οι αεροπορικές μεταφορές.

Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στις γερμανικές αρχές σε διαφορετικά επίπεδα να αποζημιώσουν τα γερμανικά αεροδρόμια για τη ζημία που υπέστησαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Ταυτόχρονα, θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ρευστότητας και να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας».

Τα γερμανικά μέτρα στήριξης

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς στήριξης των αερολιμένων που επλήγησαν από την πανδημία.

Σύμφωνα με το καθεστώς, το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης γερμανικών αερολιμένων, οι γερμανικές αρχές σε διαφορετικά επίπεδα (ομοσπονδιακό, πολιτειακό και δημοτικό) θα μπορούν:

-Αποζημίωση αεροδρομίων για απώλειες εσόδων που προκλήθηκαν άμεσα από το ξέσπασμα του ιού κατά την περίοδο 4 Μαρτίου – 30 Ιουνίου 2020, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το σύστημα διασφαλίζει ότι κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται πέραν της πραγματικής ζημίας που υπέστη θα πρέπει να επιστραφεί στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Επομένως, αποκλείεται ο κίνδυνος υπέρβασης της ζημίας από τις κρατικές ενισχύσεις.

-Παροχή στήριξης ρευστότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων για δάνεια, επιδοτούμενων επιτοκίων και αναβολής ορισμένων φόρων και χρεώσεων σε αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν ελλείψεις ρευστότητας ως αποτέλεσμα των περιορισμών που έπρεπε να επιβάλουν η Γερμανία και άλλα κράτη μέλη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Τα περισσότερα μέτρα στήριξης ρευστότητας που καλύπτονται από το καθεστώς, με εξαίρεση τις αναβολές φόρων και επιβαρύνσεων, εμπίπτουν σε υφιστάμενα συστήματα που είχαν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου («Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020», «Bundesregelung für niedrigverzinsliche Darlehen 2020» και «Bundesregelung Bürgschaften) 2020 »).

Η εκτίμηση της Επιτροπής στην παρούσα υπόθεση περιορίζεται επομένως σε φόρους και επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από προηγούμενα εγκεκριμένα συστήματα.

-Όσον αφορά την αποζημίωση ζημιών, η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων εταιρειών ή συγκεκριμένων τομέων (υπό μορφή καθεστώτων) για τις ζημίες που προκαλούνται άμεσα από εξαιρετικά περιστατικά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ξέσπασμα του κορωνοϊού θεωρείται εξαιρετικό περιστατικό, καθώς είναι ένα εξαιρετικό, απρόβλεπτο γεγονός που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Κατά συνέπεια, δικαιολογούνται εξαιρετικές παρεμβάσεις από τα κράτη μέλη για την αντιστάθμιση των ζημιών που συνδέονται με την εστία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, όσον αφορά το μέτρο αποζημίωσης, το γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων θα αντισταθμίσει τις ζημίες που συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κορωνοϊού και θα παρέχει ρευστότητα σε αεροδρόμια που έχουν ανάγκη.

Διαπίστωσε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό καθώς η αποζημίωση δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ζημίας.

Όσον αφορά τις αναβολές φόρων και επιβαρύνσεων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο