ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΘ. Βούρδας: Αλλάζει το αεροπορικό τοπίο στην Ελλάδα. Καστέλι, υδροπλάνα φέρνουν νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας

Θ. Βούρδας: Αλλάζει το αεροπορικό τοπίο στην Ελλάδα. Καστέλι, υδροπλάνα φέρνουν νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας

Στις νεότερες εξελίξεις γύρω από την εγχώρια αεροπορική βιομηχανία αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών Θάνος Βούρδας στο European Aviation Conference που διεξάγεται στην Αθήνα.

Ο κ. Βούρδας, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του διαχωρισμού της ΥΠΑ, υποστηρίζοντας ότι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των ρυθμιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων από την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων αποτελεί καινοτόμο επενδυτική ευκαιρία, με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές στις τοπικές και όχι μόνο κοινωνίες, συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας.

Επίσης, ο γ.γ. του υπουργείου Μεταφορών αναφέρθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας, το οποίο περιγράφει ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ο Αερολιμένας Θεσσαλονίκης πρέπει να αποτελούν σημαντικές συνιστώσες στο διεθνές αεροπορικό δίκτυο και συνάμα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων αγορών, κυρίως των αεροπορικών γραμμών προς την Ασία.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

H ομιλία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο στο περιβάλλον των αερομεταφορών, με νέες λειτουργικές παραμέτρους, όπως το νέο πλαίσιο ανταγωνισμού, η ανάπτυξη υδατοδρομίων, η παροχή εκμετάλλευσης αερολιμένων σε ιδιώτες, η εξέλιξη και ανάπτυξη συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η εξέλιξη των συστημάτων αεροναυτιλίας και η αλλαγή στην οργανωτική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)  με την ταυτόχρονη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Με την τελευταία εξέλιξη επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των ρυθμιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων από την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η Ελλάδα, ως Κράτος Μέλος ακολουθεί Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας και της συνολικής αποτελεσματικότητας της γενικής εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, τη βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου, καθώς και  την μείωση των καθυστερήσεων.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά ως προς τις λειτουργίες των δύο φορέων ΥΠΑ και ΑΠΑ.

Από τη μια πλευρά, η ΑΠΑ εποπτεύει και ελέγχει τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Από την άλλη πλευρά, η ΥΠΑ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κοινοτικούς κανονισμούς που αφορούν τους όρους σχεδιασμού και λειτουργίας των αεροδρομίων, τα αερολιμενικά τέλη, την ασφάλεια των πτήσεων και την αεροναυτιλία.

Θα ήθελα να συνεχίσω με το θέμα των υδατοδρομίων που κατά την προσωπική μου άποψη αποτελεί μια νέα αγορά που δημιουργείται στη χώρα μας, που θα φέρει πολλές επενδυτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την γενικότερη ανάπτυξη στη χώρα.

Η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων στην Ελλάδα αποτελεί καινοτόμο επενδυτική ευκαιρία με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές στις τοπικές, και όχι μόνο κοινωνίες, συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας.

Οι προοπτικές αυτές εδράζονται στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, με τη χρήση του υδροπλάνου, ως ενός γρήγορου και ευέλικτου μεταφορικού μέσου που συνδυάζει την ταχύτητα των αεροπλάνων με την προσβασιμότητα ενός πλοίου, επιτρέποντας τη δυνατότητα επισκεψιμότητας όχι μόνο δημοφιλών τουριστικών προορισμών αλλά και περισσότερων απομακρυσμένων τουριστικών περιοχών, την ανάπτυξη νέων και τη δικτύωση αυτών μεταξύ τους.

Παράλληλα, προωθείται η ένταξη των υδατοδρομίων σ’ ένα πλαίσιο συνδυασμένων μεταφορών, με στόχο την αποδοτικότερη μεταφορά επιβατών σε τουριστικούς προορισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας και  τις συγκοινωνιακές ανάγκες της, τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν ευέλικτη εναλλακτική επιλογή για τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.

Στις περιπτώσεις δε των μικρών και απομακρυσμένων νησιών που στερούνται χερσαίου αεροδρομίου ή οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι εποχιακά ανεπαρκείς, τα υδροπλάνα μπορούν να συμπληρώσουν τη μεταφορική εξυπηρέτηση και να εξασφαλίσουν αδιάλειπτη συγκοινωνιακή σύνδεση της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Περαιτέρω, εξυπηρετούν ανάγκες επείγουσας και έκτακτης μετακίνησης όπως αεροδιακομιδής ασθενών, έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς φορτίου (φάρμακα, τρόφιμα, Τύπος κ.λπ.). Γενικότερα στόχευσή μας είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών, χωρίς οικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις, σε ασφαλείς και όσο το δυνατόν γίνεται πράσινες μεταφορές, μιας και μόνο αυτος είναι ο δρόμος για την αειφορία.

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις υδατοδρομίων για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων είναι μικρής κλίμακας καθιστώντας την ανάπτυξη αυτών ευέλικτη λύση από άποψη κόστους των απαραίτητων υποδομών τους και εξοπλισμού τους.

Τέλος, η ανάπτυξη αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών έχει, συνήθως, λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή αεροδρομίων επί χερσαίων επιφανειών, ιδιαίτερα σε χώρους πλησίον προστατευόμενων περιοχών. Στόχευση μας είναι η βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για το περιβάλλον.

Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας, με μεγάλη μου χαρά μπορώ να σας ανακοινώσω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Επιτρέψτε μου, να σας κάνω μία σύντομη ενημέρωση:

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μοντέλο μεταφορών, ένα εργαλείο που θα παραμείνει στο Υπουργείο και που προσομοιάζει την υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμά την προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών σε ορίζοντα 20ετίας.

Τους τελευταίους 4 μήνες, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την ομάδα επίβλεψη και τους φορείς εντόπισε και κατέγραψε τα υφιστάμενα προβλήματα σε όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων και των αερομεταφορών, τα οποία έχει συμπεριλάβει σε σχετικό εκτενές παραδοτέο.

Τα προβλήματα αυτά θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες φάσεις του έργου που αφορούν στην ανάπτυξη μέτρων βελτίωσης και τη δημιουργία σεναρίων.

Έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα των μέσων, δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία ενός αεροδρομίου σχετίζεται άρρηκτα με την οδική και σιδηροδρομική προσβασιμότητά του.

Από τα έως τώρα ευρήματα τα βασικά συμπεράσματα στα οποία συγκλίνουμε είναι ότι:

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ο Αερολιμένας Θεσσαλονίκης πρέπει να αποτελούν σημαντικές συνιστώσες στο διεθνές αεροπορικό δίκτυο. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων αγορών, κυρίως των αεροπορικών γραμμών προς την Ασία.

-Θα πρέπει να αναβαθμιστεί η υποδομή των ηπειρωτικών και νησιωτικών αεροδρομίων, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού στις αντίστοιχες περιοχές και στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του ελληνικού εναέριου χώρου, ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις.

Στο όλο εγχείρημα εξετάζεται και η έντονη εποχικότητα που παρατηρείται.

Ο ελληνικός εναέριος χώρος είναι κορεσμένος την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω της υψηλής ζήτησης σε σχέση με την χωρητικότητα.

Η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον, καθώς θα αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και σε ένα έργο προδιαγραφών νέας γενιάς. Αναφέρομαι στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης.

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση – μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – εκμετάλλευση και συντήρηση του Αεροδρομίου, καθώς και τη μελέτη – κατασκευή και χρηματοδότηση των Οδικών Συνδέσεών του (με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ) μέσω σύμβασης παραχώρησης.

H συμβατική διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) χρόνια από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακηρύχθηκε ο Προσωρινός Ανάδοχος του Έργου και αναμένεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το νέο αεροδρόμιο Καστελίουχωροθετείται σε επαφή με το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Καστέλι και θα λειτουργεί παράλληλα μ’ αυτό.

Προβλέπονται, επίσης Θέσεις Στάθμευσης στην Πίστα, με δυνατότητα Αυτόνομης Προσέγγισης και Απομάκρυνσης, σύστημα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων με υπόγειο δίκτυο τροφοδοσίας αεροσκαφών για κάθε Θέση Στάθμευσης.

Εντός του αεροδρομίου πρόκειται να αναπτυχθεί και Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων σε έκταση 10 στρεμμάτων.

Επιδιώκουμε μέσα από τις ενέργειες μας συνδυασμένες μεταφορές στο βαθμό που αυτό βέβαια είναι δυνατό και ρεαλιστικό. Το συγκεκριμένο έργο μας παρέχει αυτή τη διασύνδεση.

Ειλικρινά, θέλω να το τονίσω μιας και είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ αρκετοί τόσο από ιδιωτικούς όσο και δημοσίους φορείς, πρόκειται για ένα έργο που έχει όλα τα πλεονεκτήματα που για πρώτη φορά υπάρχουν σε Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα προχωρήσει πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, για να έχουμε τα βέλτιστα οφέλη.

Το τοπίο αλλάζει. Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, οι οποίες είναι ρεαλιστικές και τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλοι μαζί, συμπράττοντας και συνυπάρχοντας από κοινού ιδιωτικός και δημόσιος φορέας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας, την δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και φυσικά την ασφάλεια στις μεταφορές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο