ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΚαθιέρωση τελών και παραβόλων για παρεχόμενες υπηρεσίες από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)

Καθιέρωση τελών και παραβόλων για παρεχόμενες υπηρεσίες από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ)

Την καθιέρωση τελών και παραβόλων για παρεχόμενες από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) υπηρεσίες, έργο το οποίο επιτελείται μέχρι την πλήρη λειτουργία των οργανικών δομών της, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και αναπροσαρμογή ισχυόντων παραβόλων, εξέταστρων επιβαρύνσεων και λοιπών δικαιωμάτων, δημοσίευσαν, σε ΦΕΚ, τα υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών – Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται σχετικά, καθιερώνονται τέλη και παράβολα για παρεχόμενες προς τρίτους υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και παρέχονται, μέχρι την πλήρη λειτουργία των οργανικών δομών της, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αναπροσαρμόζονται ισχύοντα παράβολα, εξέταστρα και λοιπά δικαιώματα, σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Απόφασης.

Τα εν λόγω παράβολα συνεχίζουν να επιβάλλονται από την ΑΠΑ και μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της, μέχρι την τυχόν λήψη από την ΑΠΑ τροποποιητικής Απόφασης.

Επίσης, από την ημερομηνία έκδοσης Απόφασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας περί θέσης σε λειτουργία των οργανικών δομών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το προϊόν των τελών και παραβόλων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας το οποίο θα καταβάλλεται σε Τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής.

Έως την έναρξη πλήρους λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, το προϊόν των τελών και παραβόλων που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1450105001 (Έσοδα ΥΠΑ από Παράβολα) του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Για αναλυτικές πληροφορίες: ΑΠΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΛΩΝ

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο