ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΚατατέθηκε προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης

Κατατέθηκε προσφυγή στο ΣτΕ κατά του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης

Στο ΣτΕ κατατέθηκε προσφυγή κατά της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης.

Ειδικότερα, την ακύρωση του νόμου 4612/19, με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καστελλίου ζητούν με προσφυγή τους, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, φορείς και κάτοικοι του Ηρακλείου και της Πεδιάδας, «λόγω των σοβαρών παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του ανθρωπίνου και φυσικού περιβάλλοντος», όπως υποστηρίζουν.

Στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν στις 25 Ιουλίου η «Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος» και η «Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου» και πολίτες της περιοχής τονίζεται πως η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης επέχει θέση αδειοδότησης του έργου, χωρίς όμως να έχουν προηγηθεί τα στάδια ελέγχου και αντιμετώπισης των συνεπειών στο ευρύτερο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, στην προσφυγή τονίζεται πως πριν την αδειοδότηση του έργου δεν πραγματοποιήθηκε Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαδικασία αναγκαία και απαιτητή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/92/ΕΕ, εφόσον οι επιπτώσεις του έργου είναι πολύ ευρύτερες γεωγραφικά από την περιοχή αυτού καθαυτού του έργου και επηρεάζουν τον άνθρωπο, την πανίδα και τη χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, το κλίμα και το τοπίο, τα υλικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά.

Αντίθετα, το έργο προωθήθηκε για αδειοδότηση μόνο με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2009, η οποία δεν περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς έχουν παρέλθει πλέον δέκα χρόνια από τη σύνταξή της.

Επιπλέον, για την αδειοδότηση του έργου δεν έχει ληφθεί υπόψη η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την Προστασία Ειδών και Οικοτόπων, παρά το γεγονός ότι επηρεάζονται καθοριστικά η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αστερούσια Όρη (Κόφινας)» με κωδικό GR4310013, η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4320002 – «Δίκτη» (Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή) και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης με κωδικό GR4310006 – Δίκτη: Ομαλός της Βιάννου (Σύμη-Ομαλός).

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή από το αδειοδοτημένο έργο λείπει παντελώς η απαιτούμενη καταγραφή των φυσικών οικοτόπων, των ζωικών και των φυτικών ειδών αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές και στα είδη πανίδας και χλωρίδας χάριν των οποίων ορίστηκαν οι περιοχές αυτές ως προστατευόμενες και εντάχθηκαν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000.

Στην προσφυγή τονίζεται ρητά πως η αδειοδότηση του έργου ενδύθηκε τον μανδύα του νόμου για την ψήφιση του οποίου δεν παρασχέθηκε η αναγκαία πληροφόρηση και γνώση στους βουλευτές, κάτι που φάνηκε και από τα πρακτικά της συζήτησης στη βουλή ενώ συνολικότερα δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση για τις σημαντικές παραμέτρους του έργου.

Εν τέλει, η κυρωθείσα με νόμο σύμβαση παραχώρησης, εφόσον δεν υπήρχαν οι αναγκαίες προβλέψεις για την περιβαλλοντική προστασία, παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στο οποίο σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ενσωματώνει το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον.

Όπως τονίζεται στην προσφυγή, το ελληνικό κράτος, πριν την ψήφιση του νόμου 4612/19 (για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης) δεν μερίμνησε να υπάρξει μελέτη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα ούτε προέβη στη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και συνεπώς ο συγκεκριμένος νόμος πρέπει να ακυρωθεί διότι παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι της Κρήτης αποτελεί νόμο του κράτους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αεροδρομίου είναι τα ακόλουθα:

-1 Διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200m κατηγορίας κατά ICAO 4E,

-1 παράλληλος τροχόδρομος κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους,

-8 συνδετήριοι τροχόδρομοι του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο,

-2 συνδετήριοι τροχόδρομοι με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου,

-Χώρος στάθμευσης αεροσκαφών (APRON) συνολικής επιφάνειας 400 στρ.,

-27 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών κατηγορίας κατά ICAO C και 5+1 θέσεις τύπου MARS κατηγορία κατά ICAO E,

-1 Τερματικό κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 5 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 72.000 m2, εκ των οποίων τα 13.000m2 χώροι εμπορικών χρήσεων και

-1.100m2 μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι,

-11 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πύργος Ελέγχου, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιριών επίγειας εξυπηρέτησης, Κέντρο ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου,

-Δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών πλήρης διοχέτευσης των αστικών αποβλήτων των οικισμών Θραψανού, Αρχάγγελου, Γαλελιανού, Σκλαβεροχωρίου, Ευαγγελισμού, Λιλιανού, Αγίας Παρασκευής, Ρουσοχωρίων στην Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού του Αεροδρομίου,

-Χώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης οχημάτων (ΙΧ, Ταξί, Αστικά-Εμπορικά Λεωφορεία),

-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας,

-Οδός πρόσβασης 2 κλάδων με 4 κυκλικούς κόμβους,

-Χώρος Εμπορικών Χρήσεων επιφάνειας 400 στρ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο