ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΜετριάζεται η ανάπτυξη της Aegean Airlines. Σε μονοψήφιο ποσοστό η άνοδος εσόδων, επιβατών και πτήσεων

Μετριάζεται η ανάπτυξη της Aegean Airlines. Σε μονοψήφιο ποσοστό η άνοδος εσόδων, επιβατών και πτήσεων

Σαφή είναι τα σημάδια ωρίμανσης της ανάπτυξης της Aegean Airlines. Σε μονοψήφιο ποσοστό η άνοδος εσόδων, επιβατών και πτήσεων το 2018.

Του Φώτη Φωτεινού 

Συγκεκριμένα, η άνοδος των εσόδων ανήλθε στο 5%, των επιβατών στο 6%, των προσφερόμενων θέσεων στο 5% και των πτήσεων στο 1%, έναντι του 2017.

Σύμφωνα με την Aegean Airlines, το 2018 ήταν μια χρονιά στην οποία οι ανταγωνίστριες αεροπορικές εταιρείες αύξησαν την προσφερόμενη χωρητικότητά τους προς τη χώρα σε ποσοστά που κινήθηκαν μεταξύ του 15-17% στις γραμμές εξωτερικού, παρουσιάζοντας σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίστοιχα, και στην αγορά εσωτερικού δραστηριοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, πέντε εταιρείες, εκτός των Aegean και Olympic, και συγκεκριμένα δύο αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (Ryanair και Volotea), καθώς και τρεις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες (Ellinair, Sky Express και Astra), καλύπτοντας όλο το δίκτυο που δραστηριοποιείται ο όμιλος της Aegean.

Στα επιμέρους οικονομικά μεγέθη, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,18 δις. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων στα 67,9 εκατ.

Σε ότι αφορά τους εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, σημαντικά αρνητική ήταν η επίδραση του κόστους καυσίμου, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης της τιμής του πετρελαίου, που μετριάστηκε σε κάποιο βαθμό από την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου-hedging, ενώ επίσης αρνητική επίδραση είχε το κόστος σχετιζόμενου με τις εκπομπές ρύπων. Αντίθετα, θετική ήταν η επίδραση της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου.

Στα επιμέρους επιχειρησιακά μεγέθη, το 2018, ο όμιλος της Aegean μετέφερε 14 εκατ. επιβάτες.

Στο δίκτυο εξωτερικού, που συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, η συνολική κίνηση ανήλθε σε 7,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7%.

Αντίστοιχα, στο δίκτυο του εσωτερικού, η συνολική κίνηση ανήλθε σε 6,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%.

Ο συντελεστής πληρότητας στο σύνολο του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 83,9%, από 83,2% το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, στο τέλος του 2018, ο στόλος του Ομίλου αριθμούσε συνολικά 61 αεροσκάφη, 49 αεροσκάφη τύπου jet και 12 αεροσκάφη τύπου turboprop, καθώς και ένα Learjet 60.

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε € εκατ. 2017 2018
%
Έσοδα 1,127.6 1,187.4 5%
EBITDAR [1]
257.3 244.9 -5%
EBITDA [2]
119.8
111.4
-7%
Κέρδη προ φόρων
85.8
98.6
15%
Κέρδη μετά από φόρους 60.4 67.9 13%


Επιβατική Κίνηση

(σε χιλιάδες)  2017  2018  %
 Εσωτερικού 5,903
 6,122
 4%
 Εξωτερικού 7,314
7,849
7%
 Σύνολο 13,217
13,971
6%
 Συντελεστής πληρότητας [3] 83.2%
83.9%
0.7
 Επιβάτες ανά πτήση 121 127 5%

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο