ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΟι διμερείς αεροπορικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΕ

Οι διμερείς αεροπορικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΕ

Τα αποτελέσματα επί των τριμερών διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  επί του «Κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς και οι νέες νομοθετικές προτάσεις για τη συνδεσιμότητα στις αερομεταφορές «Ανοιχτή και συνδεδεμένη Ευρώπη», απασχόλησαν το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις 8/6 στο Λουξεμβούργο. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη.

Επί του Κανονισμού EASA, στην παρέμβαση του,  ο Έλληνας Υπουργός τοποθετήθηκε υπέρ της πολιτικής συμφωνίας της Γενικής Προσέγγισης, η οποία φαίνεται να μη γίνεται σεβαστή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τους τριλόγους, ευχαριστώντας την Προεδρία της Μάλτας που παρέμεινε προσηλωμένη σε αυτήν και προτρέποντας την επερχόμενη Προεδρία της Εσθονίας να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση.

Απέκλεισε, χαρακτηρίζοντας «κόκκινη γραμμή» περαιτέρω μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων από την Εθνική Αρχή, πέραν των προβλεπόμενων από τη Γενική Προσέγγιση και ομοίως αρνητικά  τοποθετήθηκε για προηγούμενη διαπίστευση της Εθνικής Αρχής από τον Οργανισμό, αφού και τα δυο οδηγούν σε αποδυνάμωση του ρόλου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας  πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό από την Ελλάδα.

Επί της δέσμης προτάσεων «ανοιχτή και συνδεδεμένη Ευρώπη», ο Υπουργός άσκησε κριτική στις πολιτικές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες οδήγησαν σε μαρασμό ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, με αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη αερομεταφορέων τρίτων χωρών.

Τάχθηκε μεν υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα, ωστόσο διευκρίνισε ότι το ρυθμιστικό πεδίο της νέας νομοθετικής πρότασης θα πρέπει να εκτείνεται σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ε.Ε. και όχι σε δικαιώματα κίνησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΜ.

Οι διμερείς αεροπορικές συμφωνίες της Ελλάδας με τρίτες χώρες δεν είναι αρμοδιότητα της Ε.Ε., διευκρίνισε ο Υπουργός.

Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση του δικαιώματος απεργίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνονται στην ίδια δέσμη μέτρων, ο Υπουργός επεσήμανε ότι ρύθμιση δικαιώματος απεργίας οιουδήποτε κλάδου εργαζομένων αντίκειται στον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό, ο οποίος παραδοσιακά το προστατεύει.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο