ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΟι ελληνικές θέσεις για τον ανταγωνισμό στις αεροπορικές μεταφορές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής

Οι ελληνικές θέσεις για τον ανταγωνισμό στις αεροπορικές μεταφορές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής

Τις ελληνικές θέσεις για τον ανταγωνισμό στις αεροπορικές μεταφορές της ΕΕ παρουσίασε ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, υπό την Προεδρία της Βουλγαρίας, που διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, καταγράφτηκαν οι συζητήσεις, επί της γενικής προσέγγισης, για τον ανταγωνισμό στις αερομεταφορές και τη διαλειτουργικότητα των διοδίων, καθώς και οι συζητήσεις επί των εκθέσεων για τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την πρώτη και για την δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα («Οδικά Πακέτα Ι & ΙΙ»).

Ως προς τον ανταγωνισμό στις αερομεταφορές

Ο υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο για «αποτυχία» της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο των αερομεταφορών, όπως τη λάθος αντίληψη για τις κρατικές ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς στα κράτη – μέλη.

Συμφώνησε, κατ’ αρχήν, με τους στόχους της πρότασης για εξάλειψη των αποκαλούμενων αθέμιτων πρακτικών από αεροπορικές εταιρίες τρίτων χωρών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά, θέτοντας ζητήματα σε σχέση με τις ευθύνες της ευρωπαϊκής πολιτικής στη διαμόρφωση του τοπίου που έχει δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, θύμισε τις ευθύνες που υπάρχουν στην ΕΕ για τις μονοπωλιακές καταστάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και τις υψηλές τιμές που διαμορφώθηκαν με ευθύνη της ΕΕ. 

Από την άλλη πλευρά, υπογράμμισε ότι, σε όλες τις τρίτες χώρες, υφίστανται κρατικές επιχορηγήσεις στην αγορά αερομεταφορών.

Επίσης, ρώτησε το Συμβούλιο, εάν η οιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση μεταξύ αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο πεδίο της παράβασης των ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι, σε λίγο, θα αρχίσει η λειτουργία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζοντας ότι οι εσφαλμένες πολιτικές της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε παράκαμψη της Ευρώπης στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων και ασφαλώς σε οικονομικό μαρασμό τους αερομεταφορείς της.

Τέλος, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι, προκειμένου η Ελλάδα να παράσχει τη στήριξή της στη Γενική Προσέγγιση, θα πρέπει στο κείμενο του Κανονισμού να υπάρξουν οι ακόλουθες προβλέψεις:

-Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής για έρευνα εκ μέρους της Επιτροπής, αποκλειστικά σε δρομολόγια ζευγών πόλεων, όπου επιχειρεί  αεροπορική εταιρία της Ένωσης και αντίστοιχα της τρίτης χώρας ή της αγοράς της ίδιας χώρας.

-Προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους του οποίου η διμερής συμφωνία τίθεται υπό εξέταση από την Επιτροπή, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

-Περιορισμός των κυρώσεων προς αεροπορικές εταιρίες τρίτων χωρών μόνο σε επιβολή οικονομικών μέτρων και όχι σε οιασδήποτε φύσης επιχειρησιακά μέτρα.

-Ειδική έμφαση έδωσε ο υπουργός στην πλήρη διαφωνία της Ελλάδας για επιβολή κυρώσεων που συνδέονται με άσκηση δικαιωμάτων χρονοθυρίδων (slots) ή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling) προς τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών, καθώς παραβιάζουν διμερείς συμφωνίες, προσκρούουν σε ήδη ισχύον ενωσιακό κεκτημένο και έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις οι μεν στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην αεροναυτιλία οι δε στην ασφάλεια του αεροσκάφους.

-Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων στις αερομεταφορές.

Καταλήγοντας, ο υπουργός ζήτησε από την Ε.Ε. το σεβασμό της προς τις συμβατικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και προανήγγειλε ενδεχόμενη προσφυγή της Ελλάδας στο Δικαστήριο Ε.Ε., αν δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις της χώρας, τουλάχιστον κατά τον τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν την οριστική μορφή του Κανονισμού.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο