ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΟι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,1% και οι αφίξεις κατά 10,3% στο 9μηνο

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,1% και οι αφίξεις κατά 10,3% στο 9μηνο

Πλεόνασμα της τάξης των 2,277 δισ. ευρώ εμφάνισε τον περασμένο Σεπτέμβριο το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, έναντι πλεονάσματος 2,260 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 0,3% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 2,441 δισ. ευρώ, έναντι 2,434 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ενώ μείωση κατά 6,1% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2018: 164 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2017: 174 εκατ. ευρώ).

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 22 ευρώ ή 4,3%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 81,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (110%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Άνοδος και στο 9μηνο

Εξετάζοντας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, προκύπτει ότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 11,571 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.184 εκατ. ευρώ ή 9,1%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 9%.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της ανόδου της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,3%, καθώς η δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μικρή μείωση κατά 5 ευρώ ή 0,9%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 76,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 76,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Η πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων

Το Σεπτέμβριο του 2018, όπως προαναφέρθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 2,9% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.725 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 5,7% (Σεπτέμβριος 2018: 650 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2017: 689 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 2,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,055 δισ. ευρώ και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 3,2% (Σεπτέμβριος 2018: 669 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2017: 648 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,1% και διαμορφώθηκαν στα 494 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν στα 113 εκατ. ευρώ. Επίσης, μείωση κατά 17,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 301 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 4,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, που διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 16% και διαμορφώθηκαν στα 136 εκατ. ευρώ.

Στο 9μηνο του έτους, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 14.205 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 12,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,9 δισ. ευρώ και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 2,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,951 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,3% και διαμορφώθηκαν στα 6,270 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν άνοδο κατά 12% και διαμορφώθηκαν στα 3,629 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στα 2,513 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 9,3% και διαμορφώθηκαν στα 845 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν στα 1,750 δισ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 19,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 311 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 812 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξέλιξη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου.

Στο +11,5% η κίνηση μέσω αεροδρομίων, στο -5,7% μέσω οδικών σταθμών

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, το Σεπτέμβριο του 2018, διαμορφώθηκε στις 4.869 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 5,7%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 12,3%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 12,0%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 1.799 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,2%, ενώ αύξηση κατά 12,3% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Σεπτέμβριος 2018: 1.834 χιλ. ταξιδιώτες, Σεπτέμβριος 2017: 1.633 χιλ. ταξιδιώτες).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 20,3% και διαμορφώθηκε στις 740 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε στις 218 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε στις 528 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 0,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 75 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 15,7% και διαμορφώθηκε στις 142 χιλ. ταξιδιώτες.

Αυξήθηκε 10,3% η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο 9μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,3% και διαμορφώθηκε στις 25.957 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 23.535 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 13,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 5%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 18.631 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε μείωση κατά 2,2% και διαμορφώθηκε στις 7.326 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 16,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 15,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 25,1% και διαμορφώθηκε στις 3.647 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 2,9% και διαμορφώθηκε στις 1.327 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στις 2.612 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 15,5% και διαμορφώθηκε στις 449 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19,0% και διαμορφώθηκε στις 851 χιλ. ταξιδιώτες.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο