ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΟρίστηκε η μηνιαία μικτή αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

Ορίστηκε η μηνιαία μικτή αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων

Τη μηνιαία μικτή αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων όρισαν τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα:

-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του Προέδρου στο ποσό, ύψους 3.500,00 € ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις αυτού. Αμοιβή για τη συμμετοχή του Προέδρου στις συνεδριάσεις δεν καταβάλλεται.

-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο ποσό, ύψους 2.200,00 € ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές και αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις αυτού αυτού. Αμοιβή για συμμετοχή του εκτελεστικού Αντιπροέδρου στις συνεδριάσεις δεν καταβάλλεται.

-Η μηνιαία μικτή αποζημίωση όλων των οριζόμενων μελών του Δ.Σ., εξαιρουμένων του Προέδρου και του εκτελεστικού Αντιπροέδρου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις στο ποσό, ύψους 50,00 € ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο