ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΠαρά την αύξηση τουριστών 6,1%, οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 1 δις. στο 9μηνο

Παρά την αύξηση τουριστών 6,1%, οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 1 δις. στο 9μηνο

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 11.781 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 15,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.206 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 27,2% του συνόλου των εισπράξεων, όπως επίσης και στη μείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 5,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.190 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, κατά την επισκοπούμενη περίοδο οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.012 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.178 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4%.

Όσον αφορά στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 8,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.837 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 25,8% και διαμορφώθηκαν στα 826 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μειώθηκαν (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν στα 1.730 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 2,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 401 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν μείωση κατά 26,1% και διαμορφώθηκαν στα 633 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 94,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, έναντι 95,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2015, καθώς οι εισπράξεις τους μειώθηκαν κατά 8,4%.

Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016: 86,3%, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015: 85,6%), των οποίων οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα 10.167 εκατ. ευρώ.

Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,0% του συνόλου και παρουσίασαν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 30,6%. Μείωση κατά 13,0% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 2,0%, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016: 5,3%, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015: 4,7%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 αυξήθηκε κατά 6,1% και διαμορφώθηκε στις 23.984 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 22.596 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 5,4%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 61,9%, και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 27,1% (1).

Την ίδια περίοδο του 2016, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 13,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 20,5% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 7.166 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 6,9%, η οποία διαμορφώθηκε στις 7.673 χιλ. ταξιδιώτες.

Αντιθέτως, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε μείωση κατά 13,2% και διαμορφώθηκε στις 6.506 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 6,2% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 2.536 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 11,6% και διαμορφώθηκε στις 1.186 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 15,6% και διαμορφώθηκε στις 2.456 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε αύξηση κατά 18,9% και διαμορφώθηκε στις 525 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,8% και διαμορφώθηκε στις 640 χιλ. ταξιδιώτες.

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 171.754 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, έναντι 170.063 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,0%.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 3,6% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 5,7%.

Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της αύξησης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 8,0% και των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 0,8%.

Αύξηση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία (κατά 1,3%) και από το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,5%), ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 9,2% παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6,6%.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο