ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΠοια πρόσωπα θα στελεχώσουν το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ορίστηκαν τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκύπτουν τα εξής:

Για μέλη ορίζονται οι:

  1. Παρασκευή Κοντού, Πρωτοδίκης Αθηνών, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της την Πρωτοδίκη Αθηνών, Ελένη Παπαδοπούλου.
  2. Μαίρη Πιλιλίτση, Δικαστική Πληρεξούσια A’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αγγελική Λεκάκη, Δικαστική Πληρεξούσια Α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  3. Δημήτριος Μαρής, Διευθυντής κλάδου ΠΕ Εφοριακών της ΑΑΔΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Στρουθιά, Διευθυντή κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της ΑΑΔΕ.

Για αιρετά μέλη – εκπρόσωποι των εργαζομένων ορίζονται οι:

-Για το Μόνιμο Προσωπικό (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου):

  1. Άγγελος Σταυράκης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Βιστάκη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.
  2. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με βαθμό Α΄ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Σταυριανουδάκη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (A.F.I.S.O) βαθμού Α΄.

-Για το Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ):

  1. Μηνάς Κώστας, ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Β΄ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Σπέτσα, ΤΕ Χειριστών Αεροσκαφών με βαθμό Α΄, με την επιφύλαξη της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ9/Α/Ε.288/Ε.228/27-2-2019 πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που τον αφορά.
  2. Θεόδωρος Λαμπρινίδης ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Τάρλα, ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.

Όπως επισημαίνεται, «όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα μονίμων υπαλλήλων, θα μετέχουν εκ των ανωτέρω αιρετών μελών – εκπροσώπων των εργαζομένων οι για το μόνιμο προσωπικό οριζόμενοι υπάλληλοι, ενώ όταν κρίνει θέματα υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), θα μετέχουν εκ των ανωτέρω αιρετών μελών – εκπροσώπων των εργαζομένων οι για το ΙΔΑΧ προσωπικό οριζόμενοι υπάλληλοι.

Καθήκοντα Γραμματέα στο ανωτέρω Συμβούλιο ορίζεται να ασκεί η Κωνσταντίνα Κορμπά, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, βαθμού Α’, που υπηρετεί στην ΥΠΑ, Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας, με αναπληρώτριά της την Νίκη Γαργαρέτα, υπάλληλο της ΥΠΑ κλάδου ΠΕ Διοικητικών-Οικονομικών, βαθμού Α’, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού».

Να σημειωθεί ότι, η θητεία των μελών του παρόντος Συμβουλίου ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ενώ η θητεία των αιρετών μελών-εκπροσώπων των εργαζομένων παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων και το αργότερο έως 30.06.2021.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο