ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΡύθμιση για την είσπραξη τελών από το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Κρήτης

Ρύθμιση για την είσπραξη τελών από το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Κρήτης

Ρύθμιση για την είσπραξη τελών από το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Κρήτης περιέχεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για το άρθρο 29, με τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2065/1992». Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, λαμβανομένης υπόψιν της δια νόμου κυρώσεως της από 21.02.2019 σύμβασης παραχώρησης για τη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων με το άρθρο πρώτο του ν. 4612/2019 (Α΄ 77), καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη χρέωση, είσπραξη και τον έλεγχο των τελών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, αναφορικά με τον υφιστάμενο αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» και το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Λόγω της τεχνικής φύσεως των θεμάτων αυτών, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την ανωτέρω διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των επιβαλλόμενων Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων.

Επισημαίνεται ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου άρθρου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την από 21.02.2019 σύμβαση παραχώρησης για τη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με θέματα είσπραξης τελών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων, έχει υπολογισθεί δυνάμει της αριθ. πρωτ. 138/9/2019 Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (κατ’ άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) και της από 19.4.2019 Ειδικής Έκθεσης (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος), που κατατέθηκαν στο Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία ψήφισης του ν. 4612/2019.

Τα χαρακτηριστικά του νέου αεροδρομίου

Ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ, όπως ονομάζεται το νέο αεροδρόμιο, πρόκειται να αντικαταστήσει το υπάρχον αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, το «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητά του.

Το «Νίκος Καζαντζάκης» είναι το 2ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας, με μερίδιο επιβατών 13%, ενώ το αεροδρόμιο των Χανίων είναι στην 5η – 6η θέση, με μερίδιο επιβατών 9%.

Το νέο αεροδρόμιο, το οποίο θα στηρίζεται περισσότερο στις διεθνείς πτήσεις, προβλέπεται  να κατασκευαστεί με ένα σύνολο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, προκειμένου να ικανοποιεί τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

H εταιρεία που θα λειτουργεί και εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο, η “Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης” αποτελείται ότι την ΤΕΡΝΑ με 32,46%, την ινδική GMR Airports Limited με 21,64% και το ελληνικό Δημόσιο με 45,9%.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αεροδρομίου είναι τα ακόλουθα:

-1 Διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200m κατηγορίας κατά ICAO 4E,

-1 παράλληλος τροχόδρομος κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους,

-8 συνδετήριοι τροχόδρομοι του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο,

-2 συνδετήριοι τροχόδρομοι με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου,

-Χώρος στάθμευσης αεροσκαφών (APRON) συνολικής επιφάνειας 400 στρ.,

-27 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών κατηγορίας κατά ICAO C και 5+1 θέσεις τύπου MARS κατηγορία κατά ICAO E,

-1 Τερματικό κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 5 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 72.000 m2, εκ των οποίων τα 13.000m2 χώροι εμπορικών χρήσεων και

-1.100m2 μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι,

-11 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πύργος Ελέγχου, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιριών επίγειας εξυπηρέτησης, Κέντρο ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου,

-Δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών πλήρης διοχέτευσης των αστικών αποβλήτων των οικισμών Θραψανού, Αρχάγγελου, Γαλελιανού, Σκλαβεροχωρίου, Ευαγγελισμού, Λιλιανού, Αγίας Παρασκευής, Ρουσοχωρίων στην Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού του Αεροδρομίου,

-Χώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης οχημάτων (ΙΧ, Ταξί, Αστικά-Εμπορικά Λεωφορεία),

-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας,

-Οδός πρόσβασης 2 κλάδων με 4 κυκλικούς κόμβους,

-Χώρος Εμπορικών Χρήσεων επιφάνειας 400 στρ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο