ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣτα 140,05 εκατ. τα καθαρά κέρδη του «Ελ. Βενιζέλος» το 2017. Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα, λόγω του κόστους της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης

Στα 140,05 εκατ. τα καθαρά κέρδη του «Ελ. Βενιζέλος» το 2017. Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα, λόγω του κόστους της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης

Στα 140,05 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του «Ελ. Βενιζέλος» το 2017, έναντι 132,4 εκατ. το 2016.

Ωστόσο, παρά την κερδοφορία, το αεροδρόμιο δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους, εξαιτίας της παράτασης της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης, που επιτεύχθηκε εφέτος, έναντι συνολικού τιμήματος 1,35 δις.

Του Φώτη Φωτεινού

Ειδικότερα, τα λειτουργικά έσοδα του ∆ΑΑ ανήλθαν, πέρσι, στο ποσό των 433,5 εκατ., αυξημένα κατά 6,61% (ή κατά 26,9 εκατ.) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της βελτιωμένης απόδοσης των εσόδων από εμπορικές δραστηριότητες.

Συνολικά, η συμμετοχή του ∆ΑΑ στο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων ανήλθε στο ποσό των 79,9 εκατ., μειωμένο κατά 3,5 εκατ. ή 4,18%, συγκριτικά με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως αποτέλεσμα της μείωσης του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων για επιβάτες μη κατοίκους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από €22 σε €12 ανά επιβάτη, από τις 11 Απριλίου 2017 και μετά, σύμφωνα με το Νόμο 4465/2017.

Αντίστοιχα, το 2017, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 14,3 εκατ. ή 10,58%, κυρίως λόγω των πρόσθετων απαιτήσεων κόστους ως επακόλουθο της αυξημένης κίνησης, των εφάπαξ εξόδων για υπηρεσίες συμβούλων, νομικές υπηρεσίες και λοιπών εξόδων που σχετίζονται με την επέκταση της Σύμβασης Παραχώρησης (€5,9 εκατ.), καθώς και λόγω της συνολικής ετήσιας επίδρασης του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης ∆ικαιωμάτων (€8,4 εκατ.).

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), κατά το 2017, αυξήθηκαν κατά €12,6 εκατ. ή 4,64%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και ανήλθαν σε €284,5 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των €199,8 εκατ.

Μετά από τον υπολογισμό του συνολικού φόρου εισοδήματος, ύψους €59,8 εκατ., του τακτικού και λοιπών αποθεματικών ύψους €7,0 εκατ., και των αδιανέμητων κερδών των προηγουμένων ετών που ανέρχονταν σε €85,4 εκατ., απομένουν κέρδη προς διανομή ύψους €218,4 εκατ.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας του αεροδρομίου, που προκύπτουν από την Συμφωνία Επέκτασης της ΣΑΑ, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε προς τους μετόχους τη μη διανομή μερίσματος.

Η επιβατική κίνηση

Κατά τη διάρκεια του 2017, ο ∆ΑΑ κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στην επιβατική κίνηση με 21,73 εκατ. επιβάτες, υπερβαίνοντας την επιβατική κίνηση του προηγούμενου έτους κατά 1,7 εκατ. (+8,6%).

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται, κυρίως, στην διαρκή άνοδο της διεθνούς κίνησης (+1,5 εκατ. επιβάτες ή +12%), ενώ η κίνηση εσωτερικού σημείωσε μικρή άνοδο (+2%), κυρίως λόγω της μειωμένης προσφοράς θέσεων κατά τις χειμερινές περιόδους.

Οι Έλληνες κάτοικοι παρουσίασαν άνοδο των αεροπορικών ταξιδιών της τάξης του 13% και οι κάτοικοι εξωτερικού επέδειξαν σταθερή αύξηση κατά 5% συνολικά, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό επίπεδο ανάπτυξης.

Οι επιβάτες με προέλευση/προορισμό (O&D) την Αθήνα αυξήθηκαν κατά 12%, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή άνοδο της Αθήνας ως ένα δημοφιλή προορισμό.

Οι μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες παρουσίασαν πτώση της τάξης του 4%, κυρίως λόγω της μείωσης των αυτοεξυπηρετούμενων μετεπιβιβαζόμενων επιβατών, χωρίς ενιαίο αεροπορικό εισιτήριο.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο