ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤο δικό του υδατοδρόμιο ευελπιστεί να αποκτήσει το λιμάνι του Βόλου. Προκηρύχτηκε σχετικός διαγωνισμός

Το δικό του υδατοδρόμιο ευελπιστεί να αποκτήσει το λιμάνι του Βόλου. Προκηρύχτηκε σχετικός διαγωνισμός

Το δικό του υδατοδρόμιο ευελπιστεί να αποκτήσει το λιμάνι του Βόλου. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου προκήρυξε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του παρόχου υπηρεσιών που θα αναλάβει τη σύνταξη φακέλων στοιχείων, με σκοπό την έκδοση άδειας ιδρύσεως υδατοδρομίου στο λιμάνι.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, την συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα έχει η ΟΛΒ ΑΕ, η οποία θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις.

Ο φάκελος που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Άρθρου 8 του Ν 4568/2018 που αφορούν στην εκπόνηση των επικαιροποιημένων και τροποποιημένων φακέλων.

Οι φάκελοι αφορούν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το πρόγραμμα ασφάλειας του υδατοδρομίου και το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης.

Ο φάκελος, με τα παραπάνω στοιχεία, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην ΟΛΒ ΑΕ μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, που είναι και ο αρμόδιος φορέας θα αξιολογήσει, εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου στο λιμάνι του Βόλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, ενώ ο ΟΛΒ θα δέχεται προσφορές μέχρι 5 Σεπτεμβρίου.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο