ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤροποποιούνται συμβάσεις εκμετάλλευσης άγονων γραμμών της Olympic Air και της Sky Express

Τροποποιούνται συμβάσεις εκμετάλλευσης άγονων γραμμών της Olympic Air και της Sky Express

Στην τροποποίηση των συμβάσεων εκμετάλλευσης άγονων γραμμών της Olympic Air και της Sky Express προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με ισχύ έως τα τέλη του έτους.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο αποφάσισε την τροποποίηση:

-Της από 30-11-2016 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της ΥΠΑ και της εταιρείας OLYMPIC AIR για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης των τακτικών αεροπορικών γραμμών Αθήνα – Σκύρος και Ρόδος – Καστελόριζο στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Η εκμετάλλευση των ανωτέρω γραμμών θα γίνεται σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις έναντι συνολικού μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος ποσού τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ (€319.662) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/22363/3653/28-9-2016 Απόφαση.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται για το τρίμηνο ανά γραμμή:

 

  • Αθήνα – Σκύρος έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ (€128.189) και

 

  • Ρόδος – Καστελόριζο έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (€191.473)

-Την από 30-11-2016 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της ΥΠΑ και της εταιρείας OLYMPIC AIR για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης των τακτικών αεροπορικών γραμμών Αθήνα – Λέρος και Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Η εκμετάλλευση των ανωτέρω γραμμών θα γίνεται σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις, ενώ οι εβδομαδιαίες συχνότητες ανά γραμμή διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

  • Αθήνα – Λέρος 2 εβδομαδιαίες συχνότητες κατά την μέση περίοδο και την χαμηλή περίοδο

 

  • Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα 3 εβδομαδιαίες συχνότητες κατά την μέση περίοδο και 2 εβδομαδιαίες συχνότητες κατά την χαμηλή περίοδο.

Το οικονομικό αντιστάθμισμα είναι μηδενικό για το τρίμηνο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/22363/3653/28-9-2016 Απόφαση.

-Την από 30-11-2016 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της ΥΠΑ και της εταιρείας SKY EXPRESS για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης των τακτικών αεροπορικών γραμμών Αθήνα – Αστυπάλαια και Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Η εκμετάλλευση των ανωτέρω γραμμών θα γίνεται σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και έναντι συνολικού μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος ποσού διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (€281.776) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/22363/3653/28-9-2016 Απόφαση.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται για το τρίμηνο ανά γραμμή:

 

  • Αθήνα – Αστυπάλαια έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος ποσού εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€115.375) και

 

  • Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος έναντι μεγίστου οικονομικού αντισταθμίσματος ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ (€166.401).

-Την από 30-11-2016 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της ΥΠΑ και της εταιρείας SKY EXPRESS για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνας – Σύρος στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Η εκμετάλλευση της ανωτέρω γραμμής θα γίνεται σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και με μηδενικό οικονομικό αντιστάθμισμα για το τρίμηνο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/22363/3653/28-9-2016 Απόφαση.

-Την από 11-4-2018 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ της ΥΠΑ και της εταιρείας SKY EXPRESS για την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνα – Κάλυμνος στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008, από 01/10/2020 μέχρι 31/12/2020.

Η εκμετάλλευση της ανωτέρω γραμμής θα γίνεται σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και με αναλογούν μέγιστο οικονομικό αντιστάθμισμα για το τρίμηνο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1/Β/6083/1300/21-3-2018 Απόφαση, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (€94.589) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τροποποιήσεις θα επέλθουν και σε άλλες άγονες γραμμές.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο