ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΥπερκαλύφθηκε το ομολογιακό δάνειο της Aegean Airlines, αντλήθηκαν κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ

Υπερκαλύφθηκε το ομολογιακό δάνειο της Aegean Airlines, αντλήθηκαν κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ

Υπερκαλύφθηκε το ομολογιακό δάνειο της Aegean Airlines. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 527,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας Αεροπορίας Αιγαίου προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 07.03.2019, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας, με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων, ύψους €200 εκατ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €527,7 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β)80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο