ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΥπό διαβούλευση η τροποποίηση των κοινών κανόνων κατανοµής διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) σε κοινοτικούς αερολιµένες

Υπό διαβούλευση η τροποποίηση των κοινών κανόνων κατανοµής διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) σε κοινοτικούς αερολιµένες

Σε διαβούλευση τίθεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η τροποποίηση της Αερολιμενικής Διάταξης 4, η οποία έχει να κάνει με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 28 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικότερα, η ΥΠΑ σε ανακοίνωσή της τονίζει τα εξής: «Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειµένου να προβεί στην τροποποίηση της Αερολιµενικής ∆ιάταξης 4, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του άρθρου 14 και ειδικότερα της παραγράφου 5 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 95/93 του Συµβουλίου της Ευρώπης της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνέταξε προσχέδιο Απόφασης ∆/ΥΠΑ και καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (συντονιστής, φορείς λειτουργίας αερολιµένων, φορέας παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και αεροµεταφορείς) να λάβουν γνώση του προσχεδίου και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Ο σχολιασµός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί του προσχεδίου, θα υποβληθούν στη ∆ιεύθυνση Αερολιµένων, το αργότερο µέχρι την 28/12/2018 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου d3a@hcaa.gr

Η ∆ιεύθυνση Αερολιµένων θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωµατώσει κατά την κρίση της στο προσχέδιο της σχετικής Απόφασης προ της υποβολής αυτών για έγκριση από τη διοίκηση της ΥΠΑ».

Διαβάστε ολόκληρο προσχέδιο της διάταξης στο σύνδεσμο που ακολουθεί: Ανακοίνωση πρόσκλησης σε διαβούλευση_Δ3

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο