ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΠροειδοποιητική επιστολή ΕΕ στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των επιβατών σε αερομεταφορές / πλωτές μεταφορές (κουπόνια – vouchers)

Προειδοποιητική επιστολή ΕΕ στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των επιβατών σε αερομεταφορές / πλωτές μεταφορές (κουπόνια – vouchers)

Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε στην Ελλάδα και την Ιταλία η Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στις μεταφορές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δύο κράτη-μέλη έχουν λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004] και πλωτών μεταφορών [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010].

Επιπλέον, η Ιταλία έχει λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011] και σιδηροδρομικών γραμμών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007].

Λόγω της πανδημίας κορωνοϊού, όπως επισημαίνει η ΕΕ, πολλές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουν μη βιώσιμες καταστάσεις όσον αφορά τις ταμειακές ροές και τα έσοδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Κομισιόν κατέστησε συστηματικά σαφές ότι τα δικαιώματα των επιβατών εξακολουθούν να είναι σημαντικά στην τρέχουσα πρωτόγνωρη συγκυρία και ότι τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη του συγκεκριμένου τομέα δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τα δικαιώματα αυτά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη-μέλη, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων.

Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στους μεταφορείς να προσφέρουν κουπόνια ως τη μόνη μορφή αποζημίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής του αντιτίμου, όπως τα κουπόνια. Εάν προσφερθούν στους επιβάτες κουπόνια ως εναλλακτική, απαιτείται η συμφωνία τους με αυτή τη λύση.

Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία 2 μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Κομισόν, διαφορετικά μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο