ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΤα βασικά σημεία και οι στόχοι του νομοσχεδίου για τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Τα βασικά σημεία και οι στόχοι του νομοσχεδίου για τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Τα βασικά σημεία και τους στόχους του νομοσχεδίου για τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως υπογραμμίζουν στελέχη του, με το νομοσχέδιο για τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) δημιουργείται μια Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με την άσκηση των ρυθμιστικών, κανονιστικών, εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων.

Πρακτικά, δηλαδή, διαχωρίζεται ο πάροχος από τον ελεγκτή των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας.

Οι στόχοι του σχεδίου νόμου για την ΑΠΑ

Οι στόχοι του σχεδίου νόμου για την ΑΠΑ σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών είναι:

-Προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.

-Ανάπτυξη της αγοράς των αερομεταφορών μέσω ενός σαφούς πλαισίου κανόνων.

-Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

-Διοικητική επάρκεια και δημιουργία ενός αξιόπιστου και αμερόληπτου συνομιλητή με τα όργανα της ΕΕ.

-Ευέλικτη κεντρική δομή.

-Ενίσχυση του συστήματος συντονισμού και ελέγχου και καθιέρωση ενός ενιαίου, αναλογικού και αποτρεπτικού συστήματος επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

-Μείωση των δαπανών του κράτους.

Πώς θα λειτουργεί η ΑΠΑ

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα 76 άρθρα του σχεδίου νόμου η νέα Αρχή:

-Θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, εποπτευόμενη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

-Θα έχει δική της νομική προσωπικότητα, λειτουργική ανεξαρτησία, καθώς και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

-Η Διοίκησή της θα συγκροτείται από τον Διοικητή και το Εκτελεστικό της Συμβούλιο.

-Τα έσοδά της θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέλη αεροδρομίων.

Η αναμόρφωση της ΥΠΑ

Παράλληλα, αναμορφώνεται θεσμικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως Πάροχος, και επαυξάνεται η διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, καθώς θα αποτελεί πλέον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αντί για δημόσια υπηρεσία, όπως αναφέρει το υπουργείο.

Επίσης, επανέρχεται στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Με το νόμο 4427/2016 η Σ.ΠΟ.Α. προβλέπονταν να λειτουργεί στο πλαίσιο της ΑΠΑ. Πλέον θα λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπό τον Διοικητή της ΥΠΑ.

Η νέα ΥΠΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ., θα υπεισέλθει ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του ελληνικού δημοσίου, όσο και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Σχόλια
  • Μία απλή ανάγνωση του νομοσχεδίου πείθει και τον πιο κακόπιστο ότι η ΑΠΑ που θα δημιουργηθεί θα είναι συρρικνωμένη και θνησιγενής, ανίκανη να εποπτεύει επαρκώς τα διάσπαρτα ανα τη χώρα αεροδρόμια, ελικοδρόμια και υδατοδρόμια. Ακόμα και τα παραμεθόρια αεροδρόμια θα στερούνται εντελώς κρατικής παρουσίας με ότι αυτό συνεπάγεται σε περιόδους εθνικής κρίσης.

    Νοέμβριος 19, 2020

Αφήστε ένα σχόλιο