ΑρχικήΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ«No deal» Brexit: Λήψη μέτρων από την ΕΕ προς αποφυγή διαταραχών σε αεροπορικές και οδικές μεταφορές

«No deal» Brexit: Λήψη μέτρων από την ΕΕ προς αποφυγή διαταραχών σε αεροπορικές και οδικές μεταφορές

Στη λήψη μέτρων για να περιοριστεί οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών και των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, σε περίπτωση ενός «no deal» Brexit, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανακοινώθηκε, οι πρέσβεις των κρατών-μελών στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκριναν εντολή, προκειμένου η ρουμανική προεδρία να διαπραγματευθεί με το Ευρωκοινοβούλιο πρόταση που θα παρέχει τη δυνατότητα σε μεταφορείς εγκεκριμένους από το Ην. Βασίλειο να παρέχουν βασικές υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της χώρας και των υπόλοιπων 27 κρατών-μελών.

Τα δικαιώματα αυτά θα παρέχονται, υπό την προϋπόθεση παροχής από το Ην. Βασίλειο ισοδυνάμων δικαιωμάτων και θα υπόκεινται σε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

Ειδική διάταξη διασφαλίζει το δικαίωμα να συνεχισθούν μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2019 οι προγραμματισμένες πτήσεις στο πλαίσιο της υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχειά τους ενόσω οι εθνικές αρχές πραγματοποιούν τις απαραίτητες προσαρμογές εν όψει της νέας κατάστασης.

Ρυθμίσεις περί κοινής εκμετάλλευσης πτήσεων και μίσθωσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών πλήρους εκμίσθωσης, θα επιτρέπονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από κράτος-μέλος της ΕΕ και λόγω του Brexit και θα παύσουν να συμμορφώνονται προς τις ενωσιακές απαιτήσεις περί ιδιοκτησίας και ελέγχου, οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως προς τις απαιτήσεις αυτές μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2019.

Προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση αυτή, οι αερομεταφορείς θα πρέπει εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του κανονισμού να υποβάλουν ακριβές και πλήρες σχέδιο με τα μέτρα πλήρους συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις περί ιδιοκτησίας και ελέγχου που θα εφαρμόσουν, από τις 27 Οκτωβρίου 2019 το αργότερο.

Ο κανονισμός θα ισχύει μέχρι τη θέση σε ισχύ συμφωνίας περί αεροπορικών μεταφορών με το Ην. Βασίλειο ή μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020, ανάλογα με το ποια από τις δύο αυτές ημερομηνίες προηγείται χρονικά.

Η πρώτη συνεδρίαση με το Κοινοβούλιο για συμφωνία σχετικά με το τελικό κείμενο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου.

Πλάνο για την οδική συνδεσιμότητα σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Αντίστοιχα, η ΕΕ εισάγει δέσμη προσωρινών και περιορισμένων μέτρων για τη διασφάλιση της βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών προκειμένου να μετριάσει τις σοβαρότερες διαταράξεις σε περίπτωση που υπάρξει ένα «no deal» Brexit.

Οι πρέσβεις των κρατών-μελών στην Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκριναν εντολή προς τη ρουμανική Προεδρία να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την παροχή στους αδειοδοτημένους από το Ην. Βασίλειο οδικούς μεταφορείς και φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν, της δυνατότητας να μεταφέρουν εμπορεύματα και επιβάτες μεταξύ της χώρας και των υπόλοιπων 27 κρατών-μελών.

Τα δικαιώματα που χορηγούνται βάσει των μέτρων αυτών θα προϋποθέτουν τη χορήγηση ισοδύναμων δικαιωμάτων από το Ην. Βασίλειο σε φορείς από τα 27 κράτη-μέλη και θα υπόκεινται σε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό.

Τα προσωρινά μέτρα δεν θα θίγουν οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κανονισμός παύει να εφαρμόζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι, η ΕΕ έχει προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και σε ενημερωτική εκστρατεία για τους τελωνειακούς κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο