ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΈρχεται η προπληρωμένη κάρτα διόδου στα διόδια. Τι αναφέρει το άρθρο 212 του ν/σ για τις δημόσιες συμβάσεις

Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα διόδου στα διόδια. Τι αναφέρει το άρθρο 212 του ν/σ για τις δημόσιες συμβάσεις

Τη σύσταση στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών, που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, για την ηλεκτρονική διαχείριση των οδικών υποδομών προβλέπει το άρθρο 212 του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το άρθρο αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτα διόδου ή βινιέτας για τα διόδια, κάτι το οποίο εφαρμόζεται στους αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης, με ευρεία χρήση από τα φορτηγά.

Η χρέωση διοδίων εφαρμόζεται, ανά κατηγορία οχήματος:

α) αναλογικά ανά χιλιόμετρο χρήσης του δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών και

β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας «Οδικά Τέλη», με την επιφύλαξη των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α` 64) και της υπ’ αρ. 6686/7.11.2014 (Β` 3086) κοινής υπουργικής απόφασης.

Το αντικείμενο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών

Ως αντικείμενο, η Υπηρεσία Οδικών Τελών έχει το ακόλουθο:

α) την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών παρακολούθησης και χρέωσης τελών διοδίων οχημάτων,

β) την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών φόρτων,

γ) την ανάπτυξη και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

δ) τη διαχείριση του κέντρου παρακολούθησης διοδίων,

ε) τη σύνταξη και έκδοση προδιαγραφών υποχρεωτικής εφαρμογής για ενιαία ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, σε όλο το οδικό δίκτυο ανεξαρτήτως υπηρεσίας ή φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης,

στ) την παροχή γνωμοδότησης στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας των σταθμών τελών διοδίων στο οδικό δίκτυο και στις εισόδους της χώρας και

ζ) την παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, εκτός αυτών που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α` 64).

Επίσης, αναφέρεται ότι με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των οχημάτων, βάσει των οποίων, η υπηρεσία οδικών τελών εκδίδει τα ηλεκτρονικά μέσα χρέωσης της περ. α` της παρ. 1.

Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κατασκευή και διαχείριση νέων σταθμών τελών διοδίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α` 64).

Τα ηλεκτρονικά συστήματα των περ. α`, β`, γ` και δ` της παρ. 1 συνδέονται διαλειτουργικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα του οδικού δικτύου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών, που αφορούν σε συμβάσεις παραχώρησης.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο