ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑλλαγές στο σύστημα διοδίων. Ηλεκτρονική, αναλογική χρέωση ανά χιλιόμετρο και περίοδο

Αλλαγές στο σύστημα διοδίων. Ηλεκτρονική, αναλογική χρέωση ανά χιλιόμετρο και περίοδο

Αλλαγές στο σύστημα διοδίων, με τη θεσμοθέτηση νέου υπολογισμού στα ηλεκτρονικά διόδια προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ.

Η τροπολογία προβλέπει ότι, με απόφαση του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι κατηγορίες των οχημάτων, βάσει των οποίων, η υπηρεσία οδικών τελών εκδίδει τα ηλεκτρονικά μέσα χρέωσης.

Στην τελευταία “υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κατασκευή και διαχείριση νέων σταθμών τελών διοδίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, εκτός των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το Π.Δ/γμα 60/2007 (Α’64), όπως ισχύει”.

Με βάση την τροπολογία, η χρέωση διοδίων “μπορεί να γίνεται α) ανά χιλιόμετρο χρήσης του δικτύου και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια κ.α. με την επιφύλαξη του νομικού καθεστώτος που διέπει τις συμβάσεις παραχώρησης”.

Με στόχο να εξασφαλίσει την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρεώσεων που αφορά αποκλειστικά στην πραγματική χρήση που κάθε ένα όχημα πραγματοποιεί κατά τη διέλευσή του από το οδικό δίκτυο με τη ρύθμιση “θεσπίζεται ρητή απαγόρευση για την κατασκευή και λειτουργία νέων κατ ουσίαν μετωπικών διοδίων εφόσον δεν εξατομικεύονται οι χρεώσεις αυτές, βάσει πραγματικής χρήσης ανά διερχόμενο όχημα”.

Προβλέπεται συγκεκριμένα πως “από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ανεξαρτήτως αν για αυτούς έχει ακολουθηθεί γενικός τρόπος υπολογισμού χρεώσεων τελών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφόσον αυτή η χρέωση δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική χρήση του κάθε ενός οχήματος χωριστά που διέρχεται το οδικό δίκτυο”.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται:

α) τα σημεία ανέγερσης και λειτουργίας σταθμών διοδίων, είτε καθολικά στο σύνολο του οδικού δικτύου, είτε κατά τμήμα αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού μέσου παρακολούθησης διοδίων τελών του περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 και σε σημεία εισόδων και εξόδων του δικτύου,

β) το ύψος τελών ανά κατηγορία οχήματος και ανά διανυόμενο χιλιόμετρο ή χρονική περίοδο χρήσης της παραγράφου 7 του παρόντος,

γ) οι απαλλαγές υποχρέωσης καταβολής τελών διοδίων σε ειδικές κατηγορίες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ιδίως σε άνεργους, ΑμεΑ, κατοίκους όμορης του δικτύου περιοχής, καθώς και σε οχήματα εξυπηρέτησης εκτάκτων αναγκών όπως οχήματα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα κ.α. και

δ) η κατάργηση των μετωπικών σταθμών διοδίων ανάλογα με την τμηματική εφαρμογή” του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων.

Στην τροπολογία αναφέρεται πως “με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται: α) η υπηρεσία έκδοσης της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τμήματός του, επιλεγόμενης διάρκειας ισχύος με αναλογική χρέωση και οι λοιπές λεπτομέρειες έκδοσής της, β) ο τύπος της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου, (π.χ. αυτοκόλλητο), που τοποθετείται στο όχημα και γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα με τα ανωτέρω.

Αναλυτικά η τροπολογία στο επισυναπτόμενο αρχείο:  FORTHGADIKTYO

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο