ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΑλλαγή του ελάχιστου ύψους επένδυσης, από 10 εκατ., στα 5 εκατ. στο σχέδιο Γιούνκερ

Αλλαγή του ελάχιστου ύψους επένδυσης, από 10 εκατ., στα 5 εκατ. στο σχέδιο Γιούνκερ

Το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην ΕΕ, οργανισμούς και δημόσιες αρχές κρατών μελών της Ε.Ε.. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ιδιαίτερα ωφελημένοι από το «Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ» θα είναι οι φορείς υλοποίησης έργων ιδιωτικές/δημόσιες νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Το αναπτυξιακό πακέτο των 35 δις € «Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ» είναι ένα σημαντικό αντιστάθμισμα των υφεσιακών μέτρων και της λιτότητας για τη χώρα μας και πρόκειται, σίγουρα, για αξιόλογη βοήθεια.

Η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει τεράστιο όφελος από το «Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ». Οι φορείς υλοποίησης έργων ιδιωτικές/δημόσιες νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ, μέσω των τραπεζών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και στρατηγικοί τομείς που μπορεί να χρειάζονται καινοτομία, όπως είναι ο κλάδος των τροφίμων και του τουρισμού, μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Επενδυτικού Σχεδίου.

Τα έργα, είτε εμπλοκής Δημοσίου είτε αμιγώς ιδιωτικά, αφορούν τους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT), της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (RDI) και των ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας πήρε νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει την υπαγωγή όσων επενδυτικών προτάσεων προορίζονται για το «Σχέδιο Γιούνκερ» σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (Fast Track), ώστε να επιταχυνθεί η ωρίμανση των έργων. Ελάχιστο ύψος επένδυσης 5 εκατομμύρια.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία FUTURE COOPERATION LTD, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει αναλάβει την ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ 6 επενδύσεων, συνολικού ύψους 292.580.000 ευρώ και σύμφωνα με τη λίστα που εγκρίθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το πακέτο Γιούνκερ οι πρώτες 2 ιδιωτικές επενδύσεις:

Πρόκειται για:

1.Την κατασκευή υδατοδρομίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με υδροπλάνα με ύψος επένδυσης 50.000.000€ (Hellenic Seaplanes SA/ Υδροπλάνα Ελλάδας A.E.)

2.Την κατασκευή  6 μονάδων Βιοαερίου για παραγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας από ζωικά υποπροϊόντα με ύψος επένδυσης 63.200.000€ (KAFSIS WASTE TO ENERGY)

Κατά τη διάρκεια του 2016, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Γιούνκερ εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής έργα:

-Δανειακή διευκόλυνση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

-Χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, προς την Creta Farms,

-Παροχή διευκολύνσεων προς την Εθνική Τράπεζα για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

-Έργα υποδομής στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια,

-Έμμεση χρηματοδότηση, άνω του 1 δισ. ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΤΕ) προς 3.450 μικρές επιχειρήσεις και start-ups.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο