ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΔημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει το επάγγελμα του Μηχανικού. Καθορίζονται τα δικαιώματα κάθε ειδικότητας

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει το επάγγελμα του Μηχανικού. Καθορίζονται τα δικαιώματα κάθε ειδικότητας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», όπως προβλέπεται από τον Ν. 4439/2016, που δίνει το σύγχρονο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού για όλες τις ειδικότητες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το εν λόγω ΠΔ «σταματά τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που ίσχυαν στο επάγγελμα των Διπλωματούχων Μηχανικών για δεκαετίες».

Ειδικότερα, στο Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται σαφώς τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών, βάσει των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των γνωστικών αντικειμένων και του προγράμματος σπουδών της κάθε ειδικότητας, τις διεθνείς πρακτικές και τις απόψεις των Διεθνών Οργανισμών, προστατεύοντας έτσι και αναδεικνύοντας τον ρόλο του Διπλωματούχου Μηχανικού στην αγορά εργασίας.

Το Πδ βάζει, επίσης, οριστικό τέλος στην ομηρία των χιλιάδων Διπλωματούχων Μηχανικών, των λεγόμενων «νέων ειδικοτήτων» (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης), οι οποίοι δεν είχαν μέχρι και σήμερα προσδιορισμένα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, συνεχίζοντας τις λογικές του παρελθόντος, με βάση Νόμους και Βασιλικά Διατάγματα του 1930 και του 1950 που ήταν ακόμα σε ισχύ, προχώρησαν, με τον Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφοι ΙΓ.12 και ΣΤ), σε νομοθετικές ρυθμίσεις με διαφορετικές και αντικρουόμενες κατευθύνσεις και αρχές».

Σύμφωνα με αυτές, η πρόσβαση στο επάγγελμα καθοριζόταν με βάση τους τίτλους σπουδών και όχι με την αποκτώμενη από τις σπουδές γνώση, ενώ παρέβλεπαν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Διπλωματούχων Μηχανικών αποτελούν κυρίως επιστημονικό έργο, για την υλοποίηση του οποίου χρειάζεται κατάλληλη γνώση και κατάρτιση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων.

Η στρέβλωση αυτή διορθώθηκε με την ψήφιση του Ν. 4439/2016 και την έκδοση σήμερα του ΠΔ 99/2018.

Σημειωτέον, για τη σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος εργάστηκαν 13 ομάδες έργου, ανά ειδικότητα Μηχανικού, και 9μελής Επιτροπή. Κάθε ομάδα έργου αποτελείτο από εκπρόσωπο του Επιστημονικού Συλλόγου της ειδικότητας και από δύο καθηγητές, μέλη ΔΕΠ των σχολών της αντίστοιχης ειδικότητας.

Το πόρισμα της κάθε ομάδας έργου εξετάσθηκε, παρουσία και εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην 9μελή Επιτροπή που αποτελείτο από εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, τέσσερις εκπροσώπους από τα αρμόδια υπουργεία (Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης), εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ένα μέλος ΔΕΠ και τον εκπρόσωπο του επιστημονικού συλλόγου κάθε ειδικότητας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο