ΑρχικήLOGISTICSΔρ Γιάννης Δαμιανός, Link Technologies: Η πανδημία ώθησε στην επίσπευση της χρήσης της τηλεματικής τεχνολογίας

Δρ Γιάννης Δαμιανός, Link Technologies: Η πανδημία ώθησε στην επίσπευση της χρήσης της τηλεματικής τεχνολογίας

Στις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού στον ευρύτερο κλάδο των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και στην ανάδειξη της τεχνολογίας αναφέρεται, σε συνέντευξη στο metaforespress.gr, o διευθύνων σύμβουλος της Link Technologies, Δρ Γιάννης Δαμιανός.

O κ. Δαμιανός σημειώνει ότι η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τη σημασία της τηλεργασίας και τηλεδιαχείρισης, υπογραμμίζοντας ότι ο κλάδος της τεχνολογίας είναι πλέον πιο έτοιμος από ποτέ να υποστηρίξει τις σύγχρονες απαιτητικές ανάγκες των επιχειρήσεων και ειδικά η Link, ως πάροχος λύσεων τηλεματικής και τηλεμετρίας, τοποθετείται στην αιχμή της συγκυρίας αυτής.

-Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε η Link Technologies την περίοδο της πανδημίας; Ποια μέτρα προστασίας έλαβε για τους εργαζομένους;

-Η Link Technologies έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Ειδικά την περίοδο πλήρους περιορισμού, η Link προσαρμόστηκε ταχύτατα στις ιδιαίτερες συνθήκες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχε ήδη εγκατεστημένο τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εργασία.

Άλλωστε, η Link είναι μια εταιρία τηλεματικής και εξειδικεύεται στην απομακρυσμένη διαχείριση σύνθετων συστημάτων. Απλά εφαρμόσαμε τη λογική αυτή στις εσωτερικές μας διαδικασίες.

-Ποιες αλλαγές δύναται να επιφέρει η πανδημία στον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής; Πως «τοποθετείται» η Link Technologies σε αυτές τις αλλαγές;

-Η περίοδος της πανδημίας ώθησε τη χώρα αναγκαστικά να επισπεύσει τη χρήση της τηλεματικής τεχνολογίας.

Έφερε στην επιφάνεια τη σημασία της τηλεργασίας και τηλεδιαχείρισης. Προώθησε την κατανόηση των ωφελειών από την τηλεδιαχείριση έργων, την παρακολούθηση διαδικασιών και το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού εξ αποστάσεως.

Ο κλάδος της τεχνολογίας είναι πλέον πιο έτοιμος να υποστηρίξει όλες αυτές τις ανάγκες και ειδικά η Link, ως πάροχος λύσεων τηλεματικής και τηλεμετρίας, βρέθηκε στην αιχμή της συγκυρίας αυτής.

Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και αποδεικνύει ότι είναι πρόθυμη και έτοιμη να τα καταφέρει.

-Αντίστοιχα, πώς η πανδημία ενδέχεται να αλλάξει το προφίλ των μεταφορών; Στις επιβατικές, θα ενισχυθεί η βιώσιμη αστική κινητικότητα; Στις εμπορευματικές, η βέλτιστη διαχείριση στόλου οχημάτων; 

-Σίγουρα θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις, αλλά ευτυχώς θα είναι προσωρινές. Ήδη παρατηρείται μεγάλη αύξηση στις εμπορευματικές μεταφορές, κάτι που φαίνεται μέσω των εφαρμογών μας.

Η εταιρείες με τη δυνατότητα ηλεκτρονικού προγραμματισμού, παρακολούθησης, και διαχείρισης των στόλων τους, σήμερα κατέχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Μάλιστα οι τεχνολογίες αυτές δεν χρησιμεύουν μόνο σε περίοδο πανδημίας, αλλά όπως προσέφεραν πλεονεκτήματα και προστιθέμενη αξία πριν ξεκινήσει η πανδημία, θα συνεχίζουν να προσφέρουν όταν με το καλό τελειώσει.

 

Η περίοδος της πανδημίας ώθησε τη χώρα αναγκαστικά να επισπεύσει τη χρήση της τηλεματικής τεχνολογίας. Έφερε στην επιφάνεια τη σημασία της τηλεργασίας και τηλεδιαχείρισης.

Προώθησε την κατανόηση των ωφελειών από την τηλεδιαχείριση έργων, την παρακολούθηση διαδικασιών και το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού εξ αποστάσεως

 

Όσον αναφορά τις επιβατικές μεταφορές, η κατάσταση είναι ανάποδη. Υπάρχει μεγάλη μείωση στην κινητικότητα των επιβατών αυτό το διάστημα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψουν οι επιβάτες από το 2021 και ύστερα.

Είναι ευκαιρία για τους οργανισμούς να προετοιμαστούν τεχνολογικά για την ομαλή διασύνδεση των υπαρχόντων υποδομών και για τη μετάβαση σε πράσινη βιώσιμη αστική κινητικότητα, πράγμα που θα αποτελέσει σημαντικό στόχο των επομένων ετών.

-Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Τηλεματικής, τόσο στις επιβατικές, όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές;

-Η προηγούμενη δεκαετία είδε μεγάλη ανάπτυξη στις τεχνολογίες τηλεματικής και κυρίως στο χώρο του Big Data, δηλαδή, στο πως καταφέραμε να προσφέρουμε βελτιώσεις και νέες υπηρεσίες αξιοποιώντας μεγάλο όγκο και ποικιλία δεδομένων.

Αυτό σημαίνει μεγάλη ώθηση στη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πλέον είναι σημαντικό και υποχρεωτικό να ενσωματώνονται οι οδηγίες του GDPR στη συλλογή και χρήση των δεδομένων, καθώς και στη διασύνδεση και τις διαδικασίες των εταιριών.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται και η ανάγκη για την ασφάλεια των δεδομένων απέναντι σε κακόβουλες διαδικτυακές επιθέσεις.

Η Link από πάντα είχε φιλοσοφία μινιμαλισμού στην ανάπτυξη των λύσεων της – πώς μπορεί δηλαδή να προσφέρει τη μέγιστη ποιότητα, με τα λιγότερα δυνατόν δεδομένα και τη λιγότερη δυνατή πρόσβαση σε αυτά.

Ο συνεχής στόχος της Link στην έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων μας σήμερα, είναι η βελτίωση της κωδικοποίησης, και η εκμετάλλευση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας.

-Ποια έργα έχει ολοκληρώσει η εταιρεία το τελευταίο διάστημα και ποια προγραμματίζονται για το επόμενο; 

-Η Link έχει ολοκληρώσει έργα στον χώρο των μεταφορών, της τηλεπληροφορικής και του λογισμικού τηλεμετρίας.

Σε πολλούς δήμους ολοκληρώσαμε έργα για την Τηλεματική Διαχείριση Ύδρευσης. Η λύση περιλαμβάνει την εγκατάσταση έξυπνων Υδρομέτρων και λογισμικό παρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης δικτύων ύδρευσης. Εγκαταστήσαμε έξυπνα υδρόμετρα, τα οποία προσφέρουν υψηλής ακρίβειας μετρήσεις και δυνατότητα ασύρματης αποστολής των δεδομένων.

Σε μεγάλους οδικούς άξονες υλοποιήσαμε τα Κεντρικά Σημεία Πρόσβασης Δεδομένων και ολοκληρώσαμε την Αναβάθμιση Λογισμικών Διαχείρισης Κυκλοφορίας των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ).

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών προέκυψαν πολλά οφέλη, όπως η δυνατότητα  επιτήρησης της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού, η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις, η εκδήλωση κι αναγνώριση συναγερμών και η δυνατότητα χειρισμών σε περιβάλλον προσομοίωσης. Έτσι, βελτιώθηκε αισθητά η αλληλεπίδραση των διαχειριστών με τα τοπικά Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ).

Παράλληλα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε έργα τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων, κατέχοντας ηγετική θέση στην τηλεματική και έχοντας καταφέρει να εδραιωθούμε στο χώρο ως μία από τις πιο ειδικευμένες επιχειρήσεις ICT στην Ελλάδα.

Τα έργα που έχουμε υλοποιήσει εκτείνονται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό κλάδο και περιλαμβάνουν: Δημόσιους Οργανισμούς, Αστικούς και Υπεραστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Δήμους – Νομαρχίες, Διαχείριση Στόλου Ασθενοφόρων, και Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων με Πλοία, Μεταφορά Αγαθών με Βαρέα Οχήματα, κλπ.

Τα συστήματα «έξυπνης πόλης» της εταιρείας μας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα και συνίστανται από μία ποικιλία λύσεων, όπως η  Έξυπνη Στάθμευση, Αποκομιδή, Online εξυπηρέτηση των πολιτών, Πληροφόρηση επιβατών, Σημεία ενδιαφέροντος, Έξυπνα οχήματα, Έξυπνα υδρόμετρα, κλπ.

Σημαντικό μας πλεονέκτημα είναι η εγχώρια ανάπτυξη προϊόντων εξοπλισμού και λογισμικού με τη συνεχή αφοσίωση στην εκμετάλλευση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο