ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΔ. Παπαγιαννίδης, υπ. Μεταφορών: Στόχος η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το 2020

Δ. Παπαγιαννίδης, υπ. Μεταφορών: Στόχος η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το 2020

Στις ενέργειες του υπουργείου Μεταφορών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρης Παπαγιαννίδης, στη χθεσινή ημερίδα της ASECAP και της Hellastron.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγιαννίδη, συντάχθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για τα έτη 2011 – 2020, με στόχο τη μείωση των νεκρών από τα οδικά τροχαία ατυχήματα κατά 50% το 2020, σε σχέση με το 2010.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και την εισαγωγή της «Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των δημοτικών σχολείων της χώρας.

Η τοποθέτηση του Δ. Παπαγιαννίδη

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αγκαλιάζει και στηρίζει κάθε προσπάθεια για την ανάδειξη του ζητήματος της οδικής ασφάλειας.

Ένα θέμα το οποίο επίμονα προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και να το θέτουμε ως βασικό στην κοινωνική ατζέντα.

Εκδηλώσεις όπως αυτή που διοργανώνετε συμβάλουν στην διαρκή προσπάθεια για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας. Αφού λοιπόν σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας θα ήθελα να τονίσω και τα εξής:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην προσπάθειά του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα θέματα της καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, έχει θέση το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και ειδικά την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων ως βασική προτεραιότητα του Υπουργείου.

Πιστεύουμε ότι για την επίτευξη μίας πραγματικής βελτίωσης στους δείκτες ατυχημάτων, που δεν θα είναι προσωρινή αλλά θα έχει διάρκεια, χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο, εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας όλων των εμπλεκομένων με το αντικείμενο της Οδικής Ασφάλειας.

Φιλοδοξία μας οφείλει να είναι η δημιουργία μίας νέας αντίληψης για την οδική συμπεριφορά που θα προκαλέσει μία οριστική αλλαγή της σημερινής κατάστασης.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη οι δράσεις για τη βελτίωση των δεικτών οδικής ασφάλειας να τεθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με στόχους και χρονοδιάγραμμα, συντάχθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια για τα έτη 2011-2020.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί το βασικό εργαλείο της Πολιτείας για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και αφορά σε δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα καταστίσουν εφικτή τη μείωση των νεκρών από τα οδικά τροχαία ατυχήματα το 2020 κατά 50% σε σχέση με το 2010.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Υπουργείο μας σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας.

Για να μην χρονοτριβώ θα αναφερθώ στοχευμένα σε δύο εξ΄ αυτών που αφορούν και την πλειονότητα των πολιτών της χώρας.

Πρόσφατα και σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο με το ν.4530/2018 επήλθαν τροποποιήσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος αποτελεί το βασικό νομοθετικό εργαλείο για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις που ενισχύουν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.

Εισάγονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην οδική σήμανση (οριζόντια και κάθετη) και σηματοδότηση, ρυθμίσεις που αφορούν στα ποδήλατα και στην ασφαλή συνύπαρξή τους με τα υπόλοιπα οχήματα του οδικού δικτύου και τους πεζούς.

Επιπρόσθετα, προς την κατεύθυνση επικαιροποίησης της οδικής σήμανσης ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πινακίδες που αφορούν στην ασφαλή κυκλοφορία σε σήραγγες δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων η χώρα μας διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα οδικών σηράγγων στην Ευρώπη.

Μία άλλη σημαντική τομή που επιχειρείται με τον πρόσφατο νόμο έχει να κάνει με το κυρωτικό πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα της παράβασης, της συχνότητας πρόκλησης ατυχήματος και της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των πολιτών αλλά και το γεγονός ότι η τελευταία επικαιροποίηση των ποινών έγινε το 2007 με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, επιχειρείται μια αναπροσαρμογή των προστίμων η οποία για πρώτη φορά στη χώρα μας λαμβάνει υπόψη της και εισοδηματικά κριτήρια.

Το γεγονός αυτό καθιστά τις κυρώσεις δικαιότερες και τον αποτρεπτικό τους χαρακτήρα ισχυρότερο.

Επιπρόσθετα, η λογική του νέου κυρωτικού πλαισίου ενισχύει τον αναλογικό χαρακτήρα του και ανταποκρίνεται περισσότερο σε μια κοινωνία με έντονη διαφοροποίηση στο εισοδηματικό δυναμικό των μελών της.

Επίσης, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εκπαίδευσης των πολιτών το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδίασε, υλοποίησε και λειτουργεί την Ηλεκτρονική Ακαδημία Οδήγησης, «e-drive academy», μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης σε θέματα οδικής ασφάλειας, που αφορά στο σύνολο των χρηστών του οδικού δικτύου δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό υλικό, είναι έτσι προσαρμοσμένο, ώστε να απευθύνεται σε κάθε ηλικία και κατηγορία πολιτών, από τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς, τους οδηγούς, τους εκπαιδευτές οδήγησης, μέχρι και τους επαγγελματίες οδηγούς.

Ειδικότερα, για τα παιδιά, το υλικό έχει συγγραφεί ώστε να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά επίπεδα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και έχει λάβει παιδαγωγική καταλληλότητα από το Υπουργείο Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φέτος και για δεύτερη συνεχή χρονιά, ελπίζουμε και στο μέλλον, η θεματική ενότητα «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια» εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των δημοτικών σχολείων της χώρας και το e-drive academy αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία της.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο μας προγραμματίζει και για φέτος προγράμματα επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα αναλάβει τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας.

Φιλοδοξία μας είναι η εισαγωγή της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας προσέγγισης εκ μέρους της Πολιτείας για την εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού στο θέμα της οδικής ασφάλειας, η οποία έως σήμερα απουσίαζε, παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες και δράσεις φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Δήμων και σωματείων σε όλη τη χώρα για την ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Τέλος κλείνοντας, δράττομαι της ευκαιρίας να απευθύνω σε όλους σας θερμό χαιρετισμό, να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία και αμέριστη συμπαράσταση στις διεργασίες της εκδήλωσης.

Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η όποια προσπάθεια και δαπάνη για την οδική ασφάλεια είναι πλήρως ανταποδοτική και αποτελεί την ιδανική αφετηρία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο