ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗμερίδα ΣΑΤΕ για κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο

Ημερίδα ΣΑΤΕ για κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο

Μια επίκαιρη και αυξημένου ενδιαφέροντος ενημερωτική εκδήλωση οργανώνει ο ΣΑΤΕ, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα «Ερμής» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), την οποία υπαγορεύει η διετής εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων και η ανάγκη αντιμετώπισης των σημαντικών «αρρυθμιών» που διαπιστώνονται στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, οι οποίες και εκκινούν τόσο από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 όσο και από διαχρονικές παθογένειες του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των απαιτούμενων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που θα πρέπει έγκαιρα να δρομολογηθούν προκειμένου ο κλάδος να μετασχηματιστεί επιτυχώς με έναν ορίζοντα 15ετίας τουλάχιστον, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει -και πάλι- στον ρόλο του κινητήριου μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η μεγάλη συρρίκνωση των επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον κλάδο των Κατασκευών, τροφοδότησε και εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό τη βαθιά ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν από το 25% του ΑΕΠ το 2007 σε μόλις 12,6% του ΑΕΠ το 2017 (σε απόλυτα μεγέθη η μείωση ήταν από 60,5 δισ. το 2007 σε 22,4 δισ. το 2017).

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επενδύσεων στις κατασκευές επί των συνολικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου υποχώρησε από 56% το 2007 σε 36% το 2017, δηλαδή οι επενδύσεις στις κατασκευές συρρικνώθηκαν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, οι οποίες στην πραγματικότητα κατέρρευσαν (από €25,2 δισ. το 2007 σε €1 δισ. το 2017), σε αντίθεση με τις επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές, οι οποίες υποχώρησαν πολύ λιγότερο (από €8,9 δισ. σε €7,1 δισ.).

Σε αυτό το περιβάλλον της διαρκώς συρρικνούμενης δραστηριότητας, γεγονός που έχει συντελέσει στην κατά 40% μείωση των εργοληπτικών εταιρειών των τάξεων 3η – 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) από 712 το 2004 σε 425 σήμερα, ο κατασκευαστικός κλάδος αλλά και η πολιτεία καλούνται να αντιμετωπίσουν το οξύ πρόβλημα των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων έργων, της εισαγωγής αυθαίρετων και αναιτιολόγητων ειδικών όρων στις διακηρύξεις που περιορίζουν υπέρμετρα τον ανταγωνισμό καθώς και την γενικευμένη χρήση των εξαιρετικών προβλέψεων της νομοθεσίας περί δημοπράτησης έργων για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, φαινόμενο που επίσης εξαφανίζει κάθε έννοια ελεύθερου ανταγωνισμού.

Πρόκειται, ασφαλώς, για μείζονα θέματα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν εκτενώς μεταξύ των συναρμόδιων ανεξάρτητων αρχών, υπουργείου, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, με τον τεχνικό και ειδικότερα τον εργοληπτικό κόσμο.

Με αυτό το σκεπτικό ο ΣΑΤΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης μιας εκδήλωσης στην Αθήνα, θεωρώντας ότι η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημόσιων έργων, οφείλει να είναι διαρκής και να εμπεδωθεί με τη διατύπωση νηφάλιων και στοχευμένων προτάσεων που θα εξελίξουν τον κλάδο και τους εμπλεκόμενους σε αυτόν την επόμενη μέρα.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους, η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Ε. που αποτελεί τον κύριο φορέα διαμόρφωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥπΥΜΕ) όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ, ΣΕΓΜ) ώστε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή  του κλάδου στις εξελίξεις.

Μεταξύ των ομιλητών που έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους, ο Νομικός της Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ε.Ε. κ. Βασίλειος Καναράς, ο Πρόεδρος Α.Ε.Π.Π. κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, η Πρόεδρος του 1ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. κα Αγγελική Πουλοπούλου, η Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. κα Χρυσάνθη Χαραλαμποπούλου, το μέλος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Δημήτριος Λουρίκας, η Νομικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κα Παναγιώτα – Παρασκευή  Αλεξίου, ο Μηχανικός Ε.Ε.Π. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Αντώνιος Νίκας, ο Γεν. Δ/ντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Γ.Υ. κ. Αντώνης Κοτσώνης, ο Δ/ντής Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης της Γ.Γ.Υ. κ. Ιωάννης Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. Γεώργιος Συριανός, ο Δ/ντής Πιστοποίησης Συστημάτων TUV HELLAS (TUV NORD) κ. Ιωάννης Οικονομίδης, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γεώργιος Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Παναγιώτης Μαυροδάκος, ο Ταμίας ΣΑΤΕ-ΣΤΕΑΤ κ. Εμμανουήλ Βράιλας, ο τ. πρόεδρος ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης και ο Νομικός Σύμβουλος του ΣΑΤΕ κ. Σταμάτιος Σταμόπουλος.

Έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό βουλευτές εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων καθώς και οι Πρόεδροι των ΤΕΕ, ΕΝΠΕ και ΤΜΕΔΕ.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, με δήλωση συμμετοχής, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (http://www.sate.gr).

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, μπορεί κανείς να απευθύνεται στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ (τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr / fax: 210-3824540).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
Tags
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο