ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ αύξηση της κίνησης στην Αττική Οδό (4,7%) και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από την Εγνατία ενίσχυσαν τις «Παραχωρήσεις» της Ελλάκτωρ

Η αύξηση της κίνησης στην Αττική Οδό (4,7%) και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από την Εγνατία ενίσχυσαν τις «Παραχωρήσεις» της Ελλάκτωρ

Η αύξηση της κίνησης στην Αττική Οδό (4,7%) και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών από τη διαχείριση των διοδίων της Εγνατίας Οδού ενίσχυσαν τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων της Ελλάκτωρ το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ενοποιημένα έσοδα 118,5 εκατ. ευρώ, έναντι 106,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2017, ήτοι αυξημένα κατά 11,3%, κυρίως λόγω της αύξησης της κίνησης στην Αττική Οδό κατά 4,7%, αλλά και των εσόδων των Αττικών Διαδρομών ως αποτέλεσμα του έργου της Εγνατίας.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 38,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς στο Α’ εξάμηνο του 2018 σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού € 10 εκατ., έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 20,3 εκατ. έναντι € 23,6 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν € 11,3 εκατ., έναντι € 16,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα υπό δημοπράτηση έργα στα οποία επικεντρώνεται η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι τα ακόλουθα:

-μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου Μόνιμη Υποθαλάσσια Ζεύξη Νήσου Σαλαμίνας

-χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, και

-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου.

Αντίστοιχα, ο κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου, για το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσίασε κύκλο εργασιών 727,3 εκατ. ευρώ, έναντι 756,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα 2017, σημειώνοντας μείωση 3,9%.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής παρουσίασαν ζημίες 32,7 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν επιβαρυνθεί με ζημία ποσού € 46,0 εκατ., που περιλαμβάνει αναγνώριση ζημίας έργου στη Ρουμανία ποσού € 18,5 εκατ. (μέρος αυτού του ποσού αφορά ανάληψη ζημιών συνεταίρου), πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κατάρ ποσού € 18,6 εκατ. και ζημία από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 εκατ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2017, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης είχαν ανέλθει σε κέρδη € 7,5 εκατ.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων προέκυψαν για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ζημίες € 46,6 εκατ., έναντι κερδών προ φόρων € 1,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον κλάδο της Κατασκευής ήταν ζημίες € 49,0 εκατ., έναντι ζημιών μετά από φόρους € 6,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπήρξε περιορισμένη δημοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Η έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην κατασκευή του αγωγού TAP, στην υλοποίηση του έργου Gold Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων στα Βαλκάνια.

Μετά τις 30.06.18, ο κλάδος της Κατασκευής εξασφάλισε νέα έργα ύψους 211 εκατ. ευρώ, ενώ η ΑΚΤΩΡ συμμετέχει (μέσω κοινοπραξίας) σε διαγωνισμό σιδηροδρομικού έργου στη Ρουμανία, προϋπολογισμού περίπου € 700 εκατ. κι έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη «Γραμμή 4 του Αττικό Μετρό», προϋπολογισμού € 1,45 δισ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, με το 52% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο