ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ γ.γ. Μεταφορών καλεί τους μεταφορείς, με παλαιά φορτηγά, να τοποθετήσουν έγκαιρα ABS

Η γ.γ. Μεταφορών καλεί τους μεταφορείς, με παλαιά φορτηγά, να τοποθετήσουν έγκαιρα ABS

Με επιστολή προς όλες τις ομοσπονδίες ιδιοκτητών ΦΔΧ, η γενική γραμματέας Μεταφορών Πέτη Πέρκα καλεί τους μεταφορείς να τοποθετήσουν σύστημα ABS, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, δηλαδή έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση, η οποία παρέτεινε την προθεσµία τοποθέτησης συστήµατος αντιεµπλοκής, κατά την πέδηση, σε οχήµατα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά, πριν την 1/1/1999, ώστε αυτά να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν, έως και τις 31/10/2016.

Όπως αναφέρει η γ.γ. Μεταφορών, «έχει παρατηρηθεί, από τις προηγούµενες αντίστοιχες αποφάσεις, ότι το χρονικό διάστηµα πλησίον της καταληκτικής ηµεροµηνίας τοποθέτησης, παρουσιάζονται προβλήµατα στην εφαρµογή της απόφασης, από την έλλειψη διαθέσιµων προς πώληση συστηµάτων ABS και φόρτου εργασίας των εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, λόγω της αυξηµένης προσέλευσης των ενδιαφεροµένων κατά τις τελευταίες µέρες πριν την πάροδο της προθεσµίας.

Με τη β’ σχετική απόφαση εκτιµούµε ότι η πρόσφατη επτάµηνη µετάθεση της απαίτησης ύπαρξης ABS, προκειµένου να κυκλοφορούν ως έχουν (χωρίς ABS) τα οχήµατα της παραπάνω κατηγορίας, διασφάλισε ικανό χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση της µετατροπής τους.

Με δεδοµένα τα παραπάνω, µε γνώµονα την οδική ασφάλεια την οποία και οφείλουµε όλοι να προασπίσουµε, αλλά και για την αποφυγή εµφάνισης παρόµοιων προβληµάτων, σας παρακαλούµε να υπενθυµίσετε, εκ νέου, στα µέλη σας την υποχρέωση εφοδιασµού µε σύστηµα ABS έως τις 31/10/2016, µε στόχο να εγκατασταθούν εγκαίρως τα συστήµατα ABS και να είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχηµάτων τους µετά την 1/11/2016».

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο