ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ ΕΕ σε… κίνηση: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα

Η ΕΕ σε… κίνηση: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει περαιτέρω δράση για τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και των μεταφορών στην Ευρώπη. Στόχος είναι ο τομέας να παραμείνει ανταγωνιστικός στη διάρκεια μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

«Η Ευρώπη σε κίνηση» είναι μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών που θα καταστήσουν την κυκλοφορία ασφαλέστερη, θα ενθαρρύνουν την πιο δίκαιη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, θα μειώσουν τις εκπομπές CO2, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη συμφόρηση, θα μειώσουν τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, θα καταπολεμήσουν την παράνομη απασχόληση και θα εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες και χρόνους ανάπαυσης για τους εργαζομένους.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη των μέτρων αυτών θα υπερβούν κατά πολύ τον τομέα των μεταφορών, με την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη διεύρυνση των επιλογών των καταναλωτών και τη θέση της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά προς την κατεύθυνση των χαμηλών εκπομπών.

Ο αντιπρόεδρος κ. Maroš Šefčovič, αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε τα εξής: «Βλέπουμε τον κόσμο των μεταφορών να αλλάζει ριζικά. Η Ευρώπη πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία και να διαμορφώσει το μέλλον της κινητικότητας. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να «επανεφεύρουμε τον τροχό». Θα ήθελα ο κλάδος αυτός όχι απλώς να συμμετάσχει στην παγκόσμια αλλαγή, αλλά να δώσει τον τόνο.»

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η προσέγγιση μας όσον αφορά την κινητικότητα είναι πολύ ευρύτερη και δεν περιορίζεται απλώς στον τομέα των μεταφορών.

Βλέπουμε νέες εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών και στο πλαίσιο νεοεμφανιζόμενων οικονομικών τάσεων, όπως η συνεργατική ή η κυκλική οικονομία. Ως εκ τούτου, είναι ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και να λάβει ώθηση προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση.»

Η Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta Bulc δήλωσε: «Η ΕΕ έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί του εκσυγχρονισμού των οδικών μεταφορών όχι μόνον στο εσωτερικό της, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μεταρρυθμίσεις μας θα θέσουν τα θεμέλια για τυποποιημένες, ψηφιακές λύσεις για τις οδικές μεταφορές, πιο δίκαιες κοινωνικές συνθήκες και εκτελεστούς κανόνες για την αγορά.

Θα βοηθήσουν να μειωθεί το κοινωνικοοικονομικό κόστος των μεταφορών, όπως η απώλεια χρόνου για μετακινήσεις, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και σοβαρών τραυματισμών, οι κίνδυνοι για την υγεία από τη ρύπανση και τον θόρυβο, ενώ θα εξυπηρετούν παράλληλα τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της φύσης.

Οι πολυτροπικές μετακινήσεις θα γίνουν πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη με τη συμβολή των κοινών προτύπων και των διασυνοριακών υπηρεσιών.»

Η κινητικότητα έχει μεγάλη επίδραση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και απασχολεί άμεσα περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα. Ωστόσο, ο τομέας υφίσταται αρκετές τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές, με ρυθμό που επιταχύνεται.

Η αξιοποίηση των αλλαγών αυτών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ισχυροποιεί και αμύνεται – πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής Juncker.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να μετατρέψει τις προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες και να επιτύχει έξυπνη, κοινωνικά δίκαιη και ανταγωνιστική κινητικότητα έως το 2025. Η ΕΕ θα δώσει ώθηση στην εν λόγω μετάβαση με στοχευμένη νομοθεσία και μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε έργα υποδομής, έρευνας και καινοτομίας.

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι καλύτερες λύσεις καθαρής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας, ο καλύτερος εξοπλισμός μεταφορών και τα καλύτερα οχήματα θα αναπτυχθούν, θα προσφέρονται και θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από μια πρώτη σειρά 8 νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν ειδικά τις οδικές μεταφορές. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι απασχολεί άμεσα 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους, συμβάλλοντας παράλληλα σχεδόν στο ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Οι προτάσεις θα βελτιώσουν τη λειτουργία της αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών και θα συμβάλουν στη βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της επιβολής του νόμου, την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών απασχόλησης, τη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων και την αποσαφήνιση των ισχυόντων κανόνων, για παράδειγμα όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών νόμων περί κατώτατων μισθών.

Η Επιτροπή προωθεί επίσης λύσεις αδιάλειπτης κινητικότητας, ούτως ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό επιδιώκει, για παράδειγμα, η πρόταση για την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων διοδίων, που θα επιτρέπει στους χρήστες του οδικού δικτύου να οδηγούν σε όλη την ΕΕ χωρίς να τους απασχολούν διαφορετικές διοικητικές διατυπώσεις.

Οι κοινές προδιαγραφές για τα δεδομένα των δημόσιων συγκοινωνιών θα επιτρέπουν επίσης στους επιβάτες να σχεδιάζουν καλύτερα τη μετακίνησή τους και να ακολουθούν την καλύτερη διαδρομή, ακόμη και αν διασχίζει σύνορα.

Η πρώτη δέσμη των 8 προτάσεων θα συμπληρωθεί κατά τους επόμενους 12 μήνες με άλλες προτάσεις, μεταξύ άλλων για τα πρότυπα εκπομπών μετά το 2020 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, καθώς και για τα πρώτα πρότυπα εκπομπών για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, που ακολουθούν τη σημερινή πρόταση για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμων από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στη μείωση των εκπομπών CO2, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της δημόσιας υγείας και στην αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών.

Ιστορικό

Οι μεταφορές και η κινητικότητα έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα. Αυτή η σημασία αντικατοπτρίζεται στο ευρύ φάσμα άλλων πλαισίων πολιτικής της ΕΕ με αποφασιστική επιρροή στον τομέα.

Η επιτυχία καθεμίας από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, για την Ενεργειακή Ένωση, την ψηφιακή ενιαία αγορά και την ατζέντα για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, συμβάλλει στις μεταφορές και την κινητικότητα.

Η στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση του Φεβρουαρίου 2015 αναγνώρισε τη μετάβαση προς έναν ενεργειακά αποδοτικό τομέα μεταφορών χωρίς ανθρακούχες εκπομπές ως έναν από τους βασικούς τομείς δράσης. Τα μέτρα που ήδη σκιαγραφήθηκαν στη στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016, τώρα πλέον θα υλοποιηθούν.

Οι επενδύσεις σε υποδομές στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη παρέχουν ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής καθαρής, ανταγωνιστικής και συνδεδεμένης κινητικότητας του μέλλοντος.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο