ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΗ Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλιση αυτοκινήτων

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλιση αυτοκινήτων

Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, αναφορικά με διάταξη του ελληνικού νόμου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, απέστειλε η Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από τη διενέργεια αξιολόγησης, εκτιμά ότι οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις καθιστούν δυνατή την άρνηση της αποζημίωσης προσώπων τα οποία είναι ασφαλισμένοι, νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που έχει στην κατοχή του το όχημα ή σύζυγοι των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων και των συγγενών τους.

Η σχετική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας -η οποία δεν επιτρέπει, σε περίπτωση ατυχήματος, ιδιοκτήτης οχήματος να λάβει αποζημίωση, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο οδηγός- αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ)).

Η διάταξη αυτή ερμηνεύεται από το Δικαστήριο στις αποφάσεις που εξέδωσε για τις υποθέσεις C-537/03C-442/10 και C-503/16.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να διευκρινίσουν τα εθνικά τους μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στην Ελλάδα.

Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο