ΑρχικήLOGISTICSΗ ύφεση «χτυπά» τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές: -5,4% το βάρος των φορτίων, -10,8% τα τονοχιλιόμετρα στο α΄ τρίμηνο

Η ύφεση «χτυπά» τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές: -5,4% το βάρος των φορτίων, -10,8% τα τονοχιλιόμετρα στο α΄ τρίμηνο

Η ύφεση «χτυπά» τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Μετά το δ’ τρίμηνο του 2019, πτώση στο βάρος των φορτίων και τα τονοχιλιόμετρα σημειώθηκε και το α΄ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα ΕΛ. ΣΤΑΤ.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, εάν οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές βρέθηκαν σε καθεστώς ύφεσης το α’ τρίμηνο, τι έχει «συμβεί» το β’ τρίμηνο, την περίοδο κορύφωσης του lock down.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 5,4% του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το α’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 81.568,8 χιλιάδες τόνους έναντι 86.206,6 χιλ. τόνων κατά το α’ τρίμηνο του 2019.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.326.810,4 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.090.172,2 χιλ. (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), η σημαντικότερη αύξηση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων το α’ τρίμηνο του 2020 έναντι του α’ τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Στερεά χύμα».

Η σημαντικότερη μείωση το α’ τρίμηνο του 2020 έναντι του α’ τριμήνου του 2019 τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» (Πίνακας 2, Γράφημα 2).

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, ποσοστό 36,7% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,1% το α’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019. Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου η μεγαλύτερη αύξηση των φορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 34,4%, (Γραφήματα 3 και 4).

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 36,5%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 29,9% το α’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019.

Κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, η μεγαλύτερη αύξηση των εκφορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα κατά 35,2% (Γραφήματα 5 και 6).

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο