ΑρχικήΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙΚέρδη 8,7 εκατ. στον τομέα των Παραχωρήσεων, το 2017, για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κέρδη 8,7 εκατ. στον τομέα των Παραχωρήσεων, το 2017, για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κέρδη ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ. το 2016, σημείωσε, το 2017, στον τομέα των Παραχωρήσεων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον και της ενσωμάτωσης, από την 1η Οκτωβρίου του 2017,  των δύο εταιρειών Παραχώρησης του τομέα στο σύνολό του, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι 0,6 εκατ ευρώ το προηγούμενο έτος.

Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (η τρίτη παραχώρηση αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό).

Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα κεφάλαια περίπου 230 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Για το σύνολο του 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 1,185 δισ. ευρώ, έναντι  1,163 δισ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 1,9%.

Τα EBITDA του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 273,9 εκατ. ευρώ, έναντι 246,1 εκατ. ευρώ το περσινό έτος, αυξημένα κατά 11,3%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 153,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 93,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 69,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,2 εκατ. το περσινό έτος, αυξημένα κατά 104%.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός  διαμορφώθηκε στα 1,084 δισ. έναντι 556  εκατ. στο τέλος του εννιαμήνου του 2017. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 642,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,726 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του συνολικού δανεισμού στο τελευταίο τρίμηνο οφείλεται στην ενοποίηση των δυο μεγάλων Παραχωρήσεων (Ιόνια Οδός και Κεντρικής Ελλάδας), καθώς πλέον, από 1.10.2017  ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εφόσον ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποκτήσει τον έλεγχο των συγκεκριμένων εταιρειών Παραχώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα έως και την 30.9.2017 ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, ενώ τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου 2017 ενσωματώθηκαν πλήρως.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 768,2 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,6 δισ. ευρώ διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας  και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 899,5 εκατ. ευρώ έναντι 954,9 εκατ. ευρώ το 2016.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κέρδος 11,4 εκατ. σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών – ΕΒΙΤ).

Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ΑΠΕ, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,2 εκατ. ευρώ το  2016.

Share With:
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο